Skip to content

24.11.2011: LTY-alan sopimukset hyväksytty

LTY-sektorin kaikki työ- ja virkaehtosopimukset ovat hyväksytty sopimuskaudelle 1.3.2012-31.3.2014.

Ratkaisut koskevat alla mainittuja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n entisiä LTY- toimialan sopimuksia.

1. Tarkastusalan työehtosopimukset
(Inspecta Oy, VTT Expert Services Oy)

2. Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimukset
(Labtium Oy)

3. Korjaamoalan työehtosopimukset
(Raskone Oy ja Easy KM Oy)

4. Infra-alan työehtosopimukset
(Destia Oy ja Cleanosol Oy)

5. LTY:n yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat alat
5.1. Lentokenttätoiminta
(Finavia Oyj ja Airpro Oy)

5.2. Luotsaustoimintaan, lauttaliikenteeseen ja väylänhoitoon liittyvät sopimukset
(Luotsausliikelaitos, Meritaito Oy, Suomen lauttaliikenne Oy, Arctia Services Oy)

5.3 Talokohtaiset sopimukset
(Haus kehittämiskeskus Oy, Metsähallitus, Senaatti kiinteistöt, Certia Oy, TAY-Palvelut Oy, Boreal kasvinjalostus Oy, Suomen siemenperunakeskus Oy)

LTY-alalla sopimusosapuolet ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Pardia ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Neuvottelujen piirissä on runsas 1 500 YTN-liittojen jäsentä.

Mikäli keskusjärjestöjen välinen raamisopimuksen kattavuus todetaan riittämättömäksi, sopimuksen vuoden 2012 palkantarkistukset toteutetaan kertaerää lukuun ottamatta. Sopimus on tällöin irtisanottavissa päättymään 31.1.2013.

Myös rautatiealalla on VR-Akavan tekemä, raamin mukainen sopimus, joka koskee noin 300 YTN-liiton jäsentä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu