Skip to content

Äitiysvapaan palkka ei edellytä töihinpaluuta perhevapaalta suunnittelualalla

Työtuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan työntekijällä on oikeus saada toisen äitiysvapaan ajaltakin palkkaa, vaikka työntekijä ei olisi palannut takaisin työhönsä palkattomalta perhevapaalta ennen jäämistään toiselle äitiysvapaalle.

Lain mukaan äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa. Suunnittelualan työehtosopimuksen mukaan äitiysvapaalle jäävällä työntekijällä on kuitenkin oikeus täyteen palkkaan kolmelta kuukaudelta.

Työehtosopimuksessa tätä oikeutta on rajoitettu. Työntekijälle ei makseta äitiysvapaan palkkaa muun muassa silloin, jos työntekijä jää esimerkiksi palkattomalta perhevapaalta uudelle äitiysvapaalle. Elokuun lopulla annetussa työtuomioistuimen päätöksessä tällaiset ehdot kuitenkin katsottiin mitättömiksi.

Työtuomioistuimella oli ratkaistavanaan kolme tapausta, joissa kaikissa työntekijä oli siirtynyt uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta. Yksi tapauksista koski teknologiateollisuuden ylempää toimihenkilöä. Työtuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Työehtosopimukseen perustuvaa palkkasaatavaa voidaan periä myös takautuvasti pääsääntöisesti viiden vuoden ajalta.

Työmarkkinajärjestöiltä ohjeistus alan työpaikoille

Teknologiateollisuus, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Ammattiliitto Pro ovat tehneet yhteisen ohjeistuksen teknologiateollisuuden ja suunnittelualan työpaikoille.

Ohjeistuksen mukaan henkilön jäädessä äitiysvapaalle suoraan edelliseltä perhevapaalta, äitiysvapaan palkka lasketaan palkasta, jota henkilö ansaitsi töissä ollessaan mahdollisilla palkantarkistuksilla korjattuna.

Mikäli henkilö on jäänyt äitiysvapaalle suoraan perhevapaalta aikavälillä 22.8.2009-22.8.2014, hän voi hakea takautuvasti äitiyspäivärahan ja palkan erotusta. Työntekijän tulee esittää työnantajalle kirjallinen selvitys äitiysvapaan ajankohdasta ja hänelle maksetuista äitiyspäivärahoista.

Ohjeessa on myös määritelty äitiysvapaan palkan määräytyminen muissakin palkattomissa tilanteissa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu