Skip to content

Ajankohtaiset lakimuutokset

Julkaistu

Kategoriat

1.4.2016 voimaan tulleet:

Lomalla sairastaminen ja perhevapaan lomakertymä tiukentuvat

Vuosiloman
siirtämisessä vuosilomalla sairastumisen vuoksi on jatkossa kuuden
päivän omavastuu. Lisäksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana
vuosilomaa kertyy enintään kuudelta kuukaudelta.

Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiselle

Vuosilomalain
muutoksen myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on
oikeus vuosiloman siirtämiseen vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen.
Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä.
Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma,
jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Vanhan
säännöksen mukaan työntekijä oli voinut siirtää ne vuosilomapäivät,
jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä
työkyvyttömänä. Muutoksen arvioidaan tuovan 160 miljoonan euron säästöt
työnantajille.

Perhevapaalta kertyvä loma vähenee

Vanhan
lain mukaan työntekijälle kertyi vuosilomaa koko perhevapaan ajalta
lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy
korkeintaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja
vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia
sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti
isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon
jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi
pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Muutoksen
myötä sairausvakuutuslain mukaan työnantajille maksettavien
vuosilomakustannusten korvaukset vähenevät. Säästöjen suuruudeksi on
arvioitu 27 miljoonaa euroa vuodessa.
 
Muutokset eivät
kuitenkaan koske aloja, joilla on työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittu
omavastuupäivien poistamisesta ja vuosiloman kertymisestä koko äitiys-,
isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Näin on sovittu julkisen sektorin
sopimuksissa.

Lähde: TEM tiedote 1.4.2016

Valmistelussa

Lisäksi
valmistelussa on lakimuutoksia, jotka koskevat koeajan pidentämistä ja
takaisinottovelvoitteen lyhentämistä sekä helpotuksia määräaikaisten
työsopimusten perusteisiin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu