Skip to content

Akava Works -selvitys vertailee työriitojen sovittelujärjestelmiä

Tuore Akava Works -selvitys Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta tarkastelee työriitojen sovittelujärjestelmiä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä eri maissa. Emeritusprofessori Niklas Bruun on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta selvityksen Pohjoismaiden, Viron, Saksan ja Belgian sovittelujärjestelmistä.

– Akava Worksin toimeksiannon mukaisesti laadin vertailun eri maissa käytössä olevista toimintatavoista. Tavoitteena ei ollut ehdottaa tai rakentaa uutta mallia Suomeen. Työn aikana kuitenkin vahvistui käsitys, että käytössämme oleva sovittelujärjestelmä kaipaisi uudistamista, sanoo professori Niklas Bruun.

– Järjestelmämme kehitystarpeet liittyvät sovitteluinstituution vahvistamiseen, sovittelijoiden määrään lisäämiseen, heidän osaamiseensa sekä mahdollisuuteen olla mukana neuvotteluissa jo ennen ristiriitojen syntymistä. Sovittelujärjestelmän toimivuus on hyvin merkittävä osa työmarkkinatoimintaa, Bruun jatkaa.

– Tuore raportti luo hyvän pohjan keskusteluun järjestelmän uudistamistarpeista. Suomen järjestelmän perustahan on lähtöisin 1960-luvulta eli vieläkin käytössä oleva menettely on luotu aikana, jolloin korkeaa osaamista vaativaa asiantuntijatyötä oli olennaisesti vähemmän kuin nykyisin. Meidän pitää toimia sovittelujärjestelmässäkin nykyajan vaatimusten mukaan. Sovitteluresurssien parantaminen olisi myös tärkeää, kommentoi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Nykyjärjestelmä ruoskii erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisia aloja, kun palkkakoordinaatio ei perustu sopimukseen, vaan vientialojen korotustason lopullisena sinettinä toimii valtakunnansovittelija. Jos palkkojen jälkeenjääneisyyttä ei pystytä korjaamaan työehtosopimuksilla, lakkoherkkyys lisääntyy. Järjestelmän uudistamista siis tarvitaan. Se ei kuitenkaan onnistu vain matkimalla vaikkapa Ruotsia, sillä Pohjoismaiden välillä on kulttuurieroja, huomauttaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Raportin mielenkiintoisin havainto on, että Ruotsissa sovittelujärjestelmä toimii erittäin ennakoivasti. Neuvottelut sopimusten uudistamisesta alkavat osapuolten välillä hyvissä ajoin ennen sopimusten päättymistä ja sovittelutoimi on mukana jo siinä vaiheessa, kun erimielisyyksiä tai varsinaista riitaa ei ole vielä käsillä. Tämä saattaa olla yksi syy siihen, että Ruotsissa on varsin vähän työtaisteluja, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Akava Works – Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta -raportti


Lisätietoja:
Professori Niklas Bruun, puh. 050 599 6801
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puh. 0500 652 872
Puheenjohtaja Teemu Hankamäki, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, puh. 040 709 6681

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu