Skip to content

Ansiotaso polkee it-alalla paikallaan

Uusimman YTN-datan mukaan tietotekniikan palvelualan palkoissa ei juuri tapahtunut muutosta vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Alan mediaanipalkka oli viime lokakuussa 4 200 euroa ja keskiarvopalkka 4 593 euroa kuussa, kun vuonna 2012 mediaanipalkka oli 4 180 euroa ja keskiarvopalkka 4 584 euroa kuussa.

It-alalla työskentelevien YTN:läisten keskimääräinen palkkataso on aavistuksen alempi kuin keskimäärin YTN-aloilla. Koko YTN:ssä mediaanipalkka oli 4 295 euroa ja keskiarvopalkka 4 788 euroa kuussa. Ala on voimakkaasti asiantuntija-ala, mikä heijastuu palkkatasoon. Asiantuntijatehtävissä työskenteleviä onkin alalla suhteellisen paljon, noin 70 prosenttia, kun taas erilaisissa esimies- tai johtotehtävissä toimii vain noin neljännes.

Eri alueiden välillä palkoissa on huomattavia eroja. Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen mediaanipalkoissa eroa on noin 500 – 1 000500 – 1 000 euroa alueesta riippuen.

Tulospalkkioita maksettiin, mutta meriitit vähenivät selvästi

Tulospalkkauksen piirissä alalla työskentelevistä oli hieman yli puolet. Heistä tulospalkkaa sai vuonna 2013 noin 60 prosenttia. Keskimääräinen tulospalkkion suuruus oli 5 prosenttia vuosiansioista. Edelliseen vuoteen verrattuna tulospalkkioita maksettiin hieman vähemmän sekä ne olivat suuruudeltaan hieman pienempiä. Sen sijaan henkilökohtaisien meriittikorotuksien osuus laski selvästi. Vuonna 2013 vain noin 16 prosenttia työntekijöistä sai henkilökohtaisen palkankorotuksen, kun edellisenä vuonna saajia oli noin 23 prosenttia työntekijöistä.

Uskoa tulevaisuuteen löytyy

It-alaa viime aikoina ravistelleesta irtisanomis- ja lomautusaallosta huolimatta työntekijät näkivät työpaikkansa tilanteen kohtuullisen vakaana. 78 prosenttia uskoi oman työsuhteen tilanteen olevan vakaa tai melko vakaa. 35 prosenttia piti kuitenkin lomautuksia ja irtisanomisia työpaikallaan mahdollisena tai todennäköisenä.

Alan palkkakehitystä tutkitaan vuosittain

YTN-data koostetaan vuosittain 13 YTN:n jäsenliiton omista työmarkkinatutkimuksista. Tiedot uusimpaan aineistoon on kerätty lokakuussa 2013. Koko YTN:n osalta tiedot perustuvat 23 550 kokopäiväisesti työskentelevän vastauksiin. Tietotekniikan palvelualalla heistä on vajaat 10 prosenttia eli kaikkiaan 2 048 henkilöä. YTN-data tarjoaa vuosittain tietoa palkkojen lisäksi muun muassa työajasta, matkustamisesta ja työn kuormituksesta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu