Skip to content

Arkkitehtisuunnittelualalle oma työehtosopimus

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

YTN sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta ajalle 1.11.2013-31.10.2016. Sopimus on irtisanottavissa kahden vuoden jälkeen. 

Työehtosopimus on kokonaan uusi, sillä ATL ei ole enää sopijaosapuolena suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa 1.11.2013 alkaen. Uuden sopimuksen piiriin kuuluvat ATL:n jäsenyrityksissä ja PALTAn arkkitehtisuunnittelualan jäsenyrityksissä työskentelevät ylemmät toimihenkilöt.

Palkkaratkaisun osalta neuvottelutulos on työmarkkinakeskusjärjestöjen elokuussa sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen:

  • Tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä/h ja kuukausipalkkoja 20 euroa 1.3.2014 alkaen. Lisäksi tunti- ja kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 0,4 prosenttia 1.3.2015 alkaen. Molemmat korotukset maksetaan yleiskorotuksina.
  • Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kolmannen vuoden korotuksista kesällä 2015. Sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.10.2015, jos järjestöt eivät saa sovittua sopimuskorotuksista.

Työehtoihin ei tullut merkittäviä muutoksia aiempaan sopimukseen verrattuna. 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu