Skip to content

Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mukaiset.

Rahoitusalalle saatiin työehtosopimus aikaiseksi 25. maaliskuuta 2018. Neuvottelut olivat poikkeuksellisen pitkät ja hankalat. Neuvottelupöydissä istuttiin moneen kertaan vuoden 2017 lokakuusta lähtien.

Rahoitusalan sopijaosapuolina olivat palkansaajista Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lisäksi STTK:laiset Ammattiliitto Nousu sekä Ammattiliitto Pro. Työnantajia edustivat Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Neuvotteluiden suurin kipukohta löytyi viikonlopputöiden sopimisesta.


– Lauantaityöt ovat olleet aiemminkin mahdollisia, mutta nyt neuvoteltiin sunnuntaityöstä, kertoo YTN:n finanssialan taustaryhmän puheenjohtaja, Nordean pääyhteyshenkilö Jarmo Hyvärinen.

Viikonlopputöistä sovitaan paikallisesti

Neuvotteluissa työnantajapuoli halusi varmuuden siitä, että palvelut turvataan jatkossa myös viikonloppuisin ja he halusivat direktio-oikeudella määrätä työntekijöiden viikonlopputöistä.Palkansaajat taas vaativat, että viikonlopputöistä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ja sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja tasapuolisuuteen. Painavasta syystä niistä tulee myös olla oikeus kieltäytyä.

– Kaikilla neuvotteluosapuolilla oli yksimielisyys siitä, että viikonlopputyö tulee mahdollistaa, mutta keinot olivat eri, kuvailee YTN:n finanssialan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä.


– YTN:n tärkein tavoite oli, että viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ja että siinä huomioidaan esimiehet ja asiantuntijat. Tämä toteutui, hän sanoo.

Paikallisissa sopimuksissa pystytään paremmin ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja työntekijöiden henkilökohtaiset tilanteet sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, kuin jos asioista sovittaisiin työehtosopimustasolla.

Jos paikallisesti ei päästä sopimukseen, työnantaja voi ottaa viikonlopputyön käyttöön tietyin rajatuin ehdoin esimerkiksi vapaaehtoisten voimin. Tällöinkin viikonlopputyön tulee perustua ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen.

Palkankorotukset yleistä linjaa

Viikonlopputöiden lisäksi työehtosopimukseen tuli muutamia uusia tekstimuutoksia liittyen muun muassa perhevapaalta palaavien perehdytyksestä huolehtimiseen sekä ammatillisen koulutuksen päivärahoihin.

Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Yleiskorotuksena palkkoja korotetaan 1.3.2018 alkaen 1,26 prosenttia ja 1.2.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Lisäksi 1.10.2018 alkaen käytetään 1,2 prosentin palkkakeskusteluerä.

Ylempien toimihenkilöiden asema parani

Jarmo Hyvärinen ei usko pankkien avaavan oviaan laajalti sunnuntaisin, vaikka viikonlopputyöt ovatkin mahdollisia. Mutta asiaa varmasti kokeillaan. Hän kertoo, että rahoitusalalla esimiehet ja asiantuntijat ovat tehneet nytkin viikonlopputöitä vapaaehtoisesti esimerkiksi kotona.

– Heidän asemansa parani nyt, kun viikonlopputöiden periaatteista sovittiin työehtosopimuksessa ja paikallisissa sopimuksissa. Jos töitä tehdään viikonloppuisin työnantajan määräyksestä, se myös sovitusti korvataan. Tähän asti ylemmät toimihenkilöt ovat tehneet viikonlopputyötä ilman erillisiä korvauksia, hän kertoo.

Paikallisia neuvotteluita on jo käyty ja tullaan käymään suhteellisen nopealla aikataululla useissa eri pankeissa viikonlopputöiden osalta.

Palkankorotuksissa ei ollut alakohtaista neuvotteluvaraa

Pitkittyneiden neuvotteluiden taustalla vaikutti koko rahoitusalan rakennemuutos, johon liittyy verkkopalveluiden lisääminen, konttorien sulkeminen ja työvoiman vähentäminen.

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäen mukaan neuvotteluita hankaloitti myös se, että työnantajapuoli halusi muutoksia sopimuksen tekstimääräyksiin ilman, että he olisivat tulleet vastaan palkankorotuksissa, jotka noudattivat yleistä linjaa.

–  Yleensä tekstimääräysten poistamisella ja mahdollisilla heikennyksillä on hintansa, hän sanoo.

Hankamäki pohtii myös, kuinka jatkossa liittokierrokset tullaan neuvottelemaan, jos työnantajapuolen linjana jatkossakin on, että palkkaratkaisut ovat kaikissa neuvottelupöydissä samanlaiset, vaikka tupoista piti luopua.

Liittokierroksilla neuvotteluosapuolina ovat ammatti- sekä työnantajaliitot ilman keskusjärjestöjä. Liittokierros antaa mahdollisuuden sopia alakohtaisista erityistarpeista paremmin kuin tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa, joissa ovat mukana myös hallitus ja keskusjärjestöt.
**************

Rahoitusalan ratkaisu pähkinänkuoressa:

 • Uusi sopimuskausi on voimassa 25.3.2018 – 31.1.2021. Viimeinen vuosi on ns. optiovuosi.
 • Palkkoja korotetaan yleiskorotuksena 1.3.2018 alkaen 1,26 prosenttia ja 1.2.2019 alkaen 1,0 prosenttia.
 • Lisäksi 1.10.2018 alkaen käytetään 1,2 prosentin palkkakeskusteluerä.
 • Viikonlopputöistä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti.
 • Mikäli paikallista sopimusta viikonlopputyöstä ei synny, voi työnantaja ottaa viikonlopputyön käyttöön tietyin rajoituksin. Tällöin viikonlopputyön tulee perustua ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen.
 • Jos viikonlopputyö otetaan käyttöön ilman paikallista sopimusta, lauantaityöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka ja sunnuntaityöstä 100 prosentilla korotettu palkka.
 • Viikonlopputyö ei pidennä työaikaa vaan viikkotyöaika pysyy samana
 • Perhevapaalta palaavien perehdytystä parannetaan.
 • Ammatillisen koulutuksen päivärahoihin tulee parannuksia.

Rahoitusalan neuvotteluiden aikajana:

 • Neuvotteluita käytiin lokakuusta 2017 lähtien.
 • Aikaisempi TES oli voimassa 30.11.2017 saakka.
 • Joulukuussa 2017 alalla asetettiin ylityökielto.
 • Joulukuussa 2017 kahden päivän lakko, jossa olivat mukana Ammattiliitot Nousu ry ja Pro.
 • Vuodenvaihteen 2018 jälkeen oli toinen kahden päivän lakko, jossa olivat mukana kaikki alan palkansaajajärjestöt.
 • Valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen alkuvuodesta, mutta Nousu ja Pro eivät sitä hyväksyneet.
 • Valtakunnansovittelijan sovintoesitys hyväksyttiin 25.3.2018 ja alalle saatiin uusi työehtosopimus.

Teksti: Kirsi Ristaniemi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu