Skip to content

Blogi: Ei-synnyttävälle vanhemmalla lisää vapaata, mutta jääkö se palkattomaksi?

Elokuussa voimaan tulee perhevapaauudistus. Vaikka lakiuudistus jakaa lisää vapaata ei-synnyttävälle vanhemmalle, on se palkatonta ellei työehtosopimuksessa tai työpaikkakohtaisessa sopimuksessa toisin sovita. YTN:n tavoitteena on neuvotella ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vanhempainvapaan pituuden kasvattamiseksi. Toistaiseksi työnantajapuolen neuvotteluedustajat eivät ole olleet innostuneita ajatuksesta.

Lakiuudistuksella pyritään vahvistamaan tasa-arvoa työelämässä jakamalla perhevapaita ja hoivavastuuta tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Vapaiden jakautumisella on myös vaikutusta sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja yhtäläiseen urakehitykseen sukupuolesta riippumatta.

Perhevapaat ovat tähän asti jakautuneet äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin. Uudistuksen myötä äitiys- ja isyysvapaa poistuvat. Sen sijaan molemmat vanhemmat ovat oikeutettuja 160 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen. Tämän lisäksi lapsen synnyttävä vanhempi on oikeutettu 40 arkipäivän pituiseen raskausvapaaseen. Ei-synnyttävälle vanhemmalle korvamerkityt vapaat pitenevät merkittävästi aiemmasta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Valitettavasti perhevapaauudistus ei kuitenkaan itsessään vielä takaa muutosta perhevapaiden pitämisessä. Niin pitkään kun uuden lain myötä tulevat ei-synnyttävän vanhemman lisääntyneet vapaat ovat palkattomia, ei niiden käyttö välttämättä lisäänny merkittävästi. Lakiuudistuksen jälkeenkin kaikkien vanhempainvapaiden palkallisuus tulee lain sijaan meidän työntekijä- ja työnantajaliittojen neuvottelemista työehtosopimuksista tai työpaikkakohtaisista sopimuksista. Tasa-arvoisemman työelämän kannalta olisi erittäin tärkeää ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vanhempainvapaan pituuden kasvattaminen.

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen osalta perhevapaiden palkallisia jaksoja käsitellään tällä hetkellä työryhmissä, joihin osallistuu samoja neuvottelijoita kuin työehtosopimusneuvotteluihinkin. YTN:n puolella koemme, että neuvottelut eivät ole edistyneet toivotulla tavalla. Tällä hetkellä alamme työehtosopimuksessa äitiysvapaa on palkallinen kolmen kuukauden jaksolta, isyysvapaa viikon. Jos isyysvapaan eli jatkossa ei-synnyttävän vanhempainvapaan, palkallisen kauden pituus jää ennalleen, ei lainsäädäntöuudistuksen voi nähdä onnistuneen ja täyttäneen tavoitteitaan työelämässä.

Jutelkaa palkallisten vanhempainvapaiden tasa-arvoisuudesta myös työkavereiden, luottamushenkilöiden ja työnantajanne kanssa. Työpaikkakohtaisilla sopimuksilla voitte sopia palkallisia vanhempainvapaita myös työehtosopimuksia paremmin. Tavoitteenamme on kuitenkin saada ei-synnyttäjän vapaata pidennettyä myös alan valtakunnallisella työehtosopimuksella. Neuvottelut  työnantajaosapuolen kanssa jatkuvat YTN:n osalta syksyllä.

 

Julia Lauren
Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu