Skip to content

Blogi: Epäasiallinen kohtelu työelämässä ja mitä meistä jokainen voi asialle tehdä?

Tradenomien tavoitekysely syksyn 2021 neuvottelukierroksia varten paljasti, että jäsenet kokevat erittäin tärkeäksi saavuttaa nollatoleranssin ja ehdottoman kiellon työpaikkakiusaamiselle. On surullista, että vielä tänäkin päivänä työpaikoilla joudutaan painimaan kiusaamiseen liittyvien asioiden kanssa, vaikka näistä on säädetty työturvallisuuslaissa. Kaikilla työpaikoilla ei edelleenkään ole selkeitä pelisääntöjä kiusaamistilanteiden varalle. Varsin sitkeässä tuntuu elävän myös käsitys, että fyysinen koskemattomuus olisi tärkeämpää kuin henkinen, vaikka lakikaan ei tee eroa näiden välille.

Mikä on epäasiallista kohtelua?

Jokainen meistä kokee asiat eri tavalla. Sen, minkä toinen kokee leikinlaskuna, toinen voi kokea epäasiallisena kohteluna. Jokaisella on kuitenkin oikeus tunteisiinsa ja kokemuksiinsa ja ne tulisi pystyä käsittelemään ja huomioimaan työpaikalla. Epäasialliseksi kohteluksi katsotaan yleisesti vähättely, eristäminen, perusteeton työhön puuttuminen tai vaikkapa suoranainen uhkailu. Siihen voi sortua kuka tahansa toimihenkilöstä johtajaan. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että esimerkiksi normaali ja asiallinen työnjohto-oikeuden käyttäminen tai perustellusta syystä vaikkapa työtehtävien vuoksi eriarvoiseen asemaan asettaminen ei ole epäasiallista käytöstä.

Mitä sille voi tehdä?

Kaikkein tärkeintä on ottaa asia puheeksi, vaikka se olisi itselle kuinka raskasta. Vain asioita esille tuomalla voi saada tilannetta muuttumaan. Aina ensin kannattaa pyrkiä käymään tilanne suoraan toisen osapuolen kanssa läpi ja ilmaisemaan asiallisesti, miksi tilanne tuntui pahalta. Tärkeä väline asian hoidossa on aina reilu anteeksipyyntö. Tämä on hyvä muistaa itse kunkin varsinkin silloin, kun kollega onkin kokenut omat toimet epäasiallisena. Mikäli asia ei ratkea kahden kesken tai tilanne jatkuu, on tarpeen viedä asia esihenkilön tietoon ja tarvittaessa tehdä selväksi, että toivoo siihen puututtavan. Halutessaan asian hoitamiseen voi pyytää apua työpaikan luottamusmieheltä/luottamusvaltuutetulta tai työsuojeluvaltuutetulta. Mikäli työpaikalla ummistetaan silmät asialta, voi asiaan kysellä apuja myös omasta liitosta tai Aluehallintovirastosta, joka valvoo työturvallisuuslain mukaisia asioita.

Työelämä muuttuu tällä hetkellä vinhaa vauhtia eikä kaikki muutokset suinkaan ole koronan aiheuttamia. Miksipä ei silloin saataisi myös tätä kokonaisuutta paremmalle tolalle kuin menneinä vuosina: Joko aika olisi kypsä sille, että emme enää hiljaisesti hyväksy epäasiallista kohtelua ja työpaikoille pyydetään niitä pelisääntöjä ja tuetaan tarvittaessa kollegaa? Yhteistyössä on voimaa tässäkin asiassa!

 

Jenni Lakso

jenni.lakso@ytn.fi

Kirjoittaja toimii asiantuntijana YTN:n tilintarkastus-, liikkeenjohdon konsultointi- ja taloushallintoalalla.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu