Skip to content

Blogi: Onko sinullekin yritetty tarjota johtajapizzaa?

Viime aikoina esiin ilmiöksi nousseista asiattomista manager- ja johtajasopimuksista sekä muista työntekijäasemaa heikentämään pyrkivistä diileistä on syntynyt työnantajan uutuuspizza Employer speziale, joka maittaa lähinnä sen paistajalle.

Sinulla on oikeus olla lakien piirissä!

Työntekijällä on turvanaan työlainsäädäntö, tärkeimpinä oletettavasti työsopimuslaki ja työaikalaki. Näiden lisäksi tulevat mm. työehtosopimusten kirjaukset. Lakeja sovelletaan työntekijäasemassa oleviin henkilöihin, eikä niiden soveltamisalasta voi omaehtoisesti poistua pelkällä ilmoituksella, ja sama pätee myös työehtosopimukseen.

Esimerkiksi työaikalakia on sovellettava työntekijään, vaikka tämä jostain syystä ja jollain tavoin sopisi työnantajansa kanssa, että näin ei tarvitsisikaan tehdä. Vertaus eri lainsäädännön puolelta avaa asiaa: ei kukaan voi irtisanoutua tielainsäädännöstäkään ja siihen vedoten ajella autolla pitkin jalkakäytäviä tai motaria väärään suuntaan.

Työntekijä on työntekijä on työntekijä

Monesta muusta alasta poiketen tietotekniikan palvelualalla on vain yksi henkilöstöryhmä: työntekijät. Alan työehtosopimus kattaa koko tämän henkilöstöryhmän, vain ylin johto rajautuu sen ulkopuolelle. Alalla ei ole esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmää, eikä sillä sovelleta muita työehtosopimuksia kuin tätä meidän neuvottelemaamme.

Lisättäköön vielä, että titteli ei määritä sitä, kuuluuko tes:n tai työlainsäädännön piiriin. Ei koodarista tule johtajaa nimittämällä hänet manager of code developeriksi. Tai bussikuskista leipuria swappaamalla nimikkeet. Asian määrittää vain se, mitä työkseen tosiasiallisesti tekee.

”Musta tehtiin manager!”

Asia on ajankohtainen, sillä viime aikoina olemme liitoissa havainneet tapauksia, joissa työnantaja on erilaisin menetelmin yrittänyt heikentää alan työntekijöiden työntekijäasemaa. Malleja on ollut useita, tavanomaisimpia ovat olleet tosiasiallisesti työntekijäasemassa oleville teetetyt johtajasopimukset, joilla irtisanoudutaan työlainsäädännöstä ja tes:sta (työntekijäasemassa oleva ei voi irtisanoutua niistä).

Aitoa vedätystä ilmassa

Varsin häijyjä ovat myös työsopimuksen liitteet, joilla annetaan ymmärtää, että työlainsäädäntö ei enää koskisi ko. työntekijää, vaan jatkossa hän on kokonaistyöajassa. Samalla myös työnkuvaa on saatettu haluta laventaa tai muulla tavoin lisätä työnantajan mahdollisuuksia määrätä työntekijälle erilaisia uusia työtehtäviä (työntekijäasemassa oleva ei voi irtisanoutua työaikalaista).

On myös ilmennyt firmoja, joissa osan työntekijöistä on annettu ymmärtää olevan ylempiä toimihenkilöitä, ja että heihin sovelletaan jotain muuta työehtosopimusta, esim. YTN:n teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes:sta.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa työnantaja yrittää sopien tai määräämällä antaa työntekijän ymmärtää, että heidän esittämänsä menettelytapa on laillinen ja sillä on perusteet. Kaikissa näissä tapauksissa työnantaja on myös väärässä: ne eivät ole laillisia, eikä niillä varsinkaan ole perusteita, jos henkilö on tosiasiallisesti työntekijäasemassa.

Työnantaja sahaa oksaa altaan

Jos työnantaja on jättänyt esim. maksuvelvoitteitaan täyttämättä, niitä voidaan penätä takautuvasti jopa vuosia taaksepäin. Jos vaikkapa työaikaa on jätetty korvaamatta, tai tes-korotuksia tai lomarahoja maksamatta, työnantaja joutuu erittäin suurella todennäköisyydellä ne maksamaan, jos todetaan että henkilöllä on niihin oikeus. Tätä oikeutta ei voi viedä teettämällä mitätön sopimus, jolla työntekijä irtisanoutuu näistä oikeuksistaan. Kuinka moni työnantaja on valmistautunut maksamaan juksauksensa aiheuttamat, jopa vuosien takautuvat kustannukset? Kestääkö firman kate tällaisen notkahduksen?

Miten toimin, jos havaitsen tällaisia tapauksia?

Jos sinulle ja/tai työkaverillesi ehdotetaan manager- tai johtajasopimusta, jotain muuta kuin tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, työlainsäädännöstä (esim. työaikalaki) tai työehtosopimuksesta irtautumista, tai kuulumista johonkin muuhun henkilöstöryhmään kuin ’työntekijät’, ole yhteydessä omaan liittosi lakimiehiin ja viittaa tähän kirjoitukseen. Liitot tekevät tapausten selvittämiseksi yhteistyötä, ja on hyvä, että mahdollisimman moni väärinkäytös saadaan tietoomme. Tämä on myös työnantajan etu.

Liitot ovat jäsenten hyperspektrikamera

Ilman liittoja tällaiset ikävät käytännöt jäävät piiloon rehottamaan, sillä niiden määrää ja esiintymistä ei seuraisi kukaan. Kun tapauksia nyt alkoi paljastua enemmän, oli liittojen varsin helppo tehdä päätelmä siitä, että kyse on yksittäistapausten sijaan kuviosta. Näin epärehellinen ilmiö paljastui ja siihen voitiin myös reagoida.

Tuli muuten mieleen, että YTK-kassaa ei välttämättä hirveästi kiinnosta havaita tuollaisia kaavoja ja reagoida niihin. Jälleen yksi hyvä syy kuulua liittoon.

Björn Wiemers
sopimusalavastaava, YTN tietoala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu