Skip to content

Blogi: Talousalalla ja tilintarkastusalalla toimivien jaksamiseen kiinnitettävä huomiota

Yhteiskunnassa vallitseva poikkeuksellinen tilanne vaikutti monin tavoin myös taloushallintoalan ja tilintarkastusalan yrityksiin. Aloilla on vuosittaisia odotettavissa olevia kiireellisempiä jaksoja, joihin on totuttu, mutta koronan vuoksi yllättävät työtehtävät lisääntyivät.

Jäsenten kanssa keskustellessa on noussut esiin kasvanut työmäärä erityisesti neuvontapalveluissa, asiakkaiden työttömyysturvaan liittyvien palkkatodistusten laatimisessa ja Business Finland -hakemusten käsittelyssä. Talousalan työntekijöillä oli keväällä tilinpäätöskausi, joka monessa yrityksessä on vuoden kiireisin jakso. Tilintarkastusalalla pitkiä päiviä tehdään erityisesti syksyllä. Olemme YTN Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon alalla aidosti huolestuneita pitkittyneistä työpaineista.

Työskentelyolosuhteet ovat monella vaihtuneet kotikonttoriin, josta ei vielä keväällä löytynyt samoja ergonomiaa tukevia laitteita ja huonekaluja kuin toimistolta. Nyt moni työnantaja on tarjonnut mahdollisuuden hakea toimistosta sähköpöydän ja lisänäytöt, sillä emme hetkeen ole palaamassa tavalliseen arkeen. Työterveyshuollon ergonomiavastaava voidaan tilata tarvittaessa myös työntekijän kotiin, tätä mahdollisuutta voi tiedustella omalta työnantajalta.

Toinen ajankohtainen muutos on ollut työn tauotus. Kotona on helppo unohtaa taukojen pitäminen ja useat jäsenet ovat kommentoineet pitävänsä jopa ruokatauon Teams-palavereiden lomassa. Tämä oli vielä maalis-huhtikuussa osa siirtymistä uuteen arkeen, mutta valitettavasti monella siitä on tullut tapa. Mitä jos teillä työyhteisössä palaverit olisivat tunnin sijaan 50 minuutin pituisia? Näin jäisi siirtymäaikaa seuraavaan palaveriin ja mahdollisuus pitää pieni hengähdystauko.

Ihmisten kohtaaminen on toimintatapa, joka pitää luoda uudestaan etätyössä oleville – ja tähän haluaisin kiinnittää huomiota. Tavallinen kahvipöydässä kohtaaminen on siirtynyt verkkoon, ja tällainen vapaamuotoinen kuulumisten vaihtaminen sekä mikä fiilis -keskustelu on tärkeää työyhteisön ilmapiirin kannalta. Olemme yhteisöissä fyysisesti erillämme ja vapaa-aika on hämärtynyt työajasta, millä voi olla työntekijän kannalta negatiivisia vaikutuksia omaan hyvinvointiin. Toisaalta usealle jäsenelle etätyö on ollut ratkaisu jatkuviin keskeytyksiin ja omassa rauhassa on ollut mahdollisuus tehdä työtä tuottavammin.

Muista merkitä työtunnit ylös

Talousalan tehtävissä edellytetään usein asiantuntijuutta ja tarkkuutta, mikä voi johtaa myös tilanteeseen, missä otetaan vastaan ylimääräisiä työtehtäviä, sillä ’’teen ne itse nopeammin’’. Lisäksi alan tekijöiden keskuudessa tunnollisuus on arvostettu piirre, mutta yksilö itse saattaa hävetä tätä toisinaan, kun tekee asiat huolellisesti ja siksi hieman hitaammin. Olen itse kuullut useamman kerran iltaisin työtä tekevästä alan osaajasta, joka ’’ei kehtaa’’ merkitä työtuntejaan ylös, kun viimeistelee asiakkaan toimeksiantoa.

Tällainen toimintamalli on negatiivinen sekä työntekijän itsensä jaksamisen kannalta että työyhteisön todellisten tuntimäärien mittaamisen kannalta. Tee siis itsellesi ja muille palvelus ja merkitse myös iltaisin tehtävät tunnit ylös. Konkreettinen vinkki on myös asettaa rajoitus puhelimen notifikaatioille, esimerkiksi kello 18 jälkeen ei tule enää ilmoitusta uusista Teams-viesteistä tai sähköposteista. Lisäksi Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy myös muita näkökulmia työstressin ehkäisyyn.

Muista myös huolehtia omasta hyvinvoinnistasi ja palautua sairauslomalla aidosti ennen töihin paluuta, vaikka se kotiolosuhteissa tarkoittaisi työtietokoneen avaamista sohvalla.

Sanna Frisk, työmarkkina-asiamies, sanna.frisk@ytn.fi

Me YTN:ssä ajamme sinun etuasi joka päivä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu