Skip to content

Blogi: YTN kauppa: yleiskorotus ansiokehityksen ainut turva monelle

Kaupan alalle solmittiin alkuvuodesta uusi työehtosopimus, joka turvaa sen piirissä työskenteleville yleiskorotuksina maksettavat palkankorotukset. Kaupan alan ylemmille toimihenkilöillä eli asiantuntijoilla ja esihenkilöillä, ei ole omaa työehtosopimusta. Se tarkoittaa sitä, ettei heille yleiskorotuksia välttämättä makseta automaattisesti.

Osa alan yrityksistä maksaa myös ylemmille toimihenkilöille vastaavat korotukset kuin mitä työehtosopimuksessa sovitut tuovat. Näissäkin tapauksissa palkankorotuksen jakomallia saatetaan hieman muuttaa siten, että kaikille maksettavaa yleiskorotusta muutetaan ns. yrityskohtaiseksi eräksi. Tuolloin työnantaja voi päättää, keille palkankorotukset henkilöstöryhmän sisällä kohdistuu ja keille ei.

Näin ollen kaikille työehtosopimuksen piirissä työskenteleville maksetaan palkankorotus, mutta ylemmille toimihenkilöille yleiskorotus saattaa muuntautua henkilökohtaisiksi korotuksiksi.

Jotta kaikki ylemmät toimihenkilöt alalla saisivat vähintäänkin yleiskorotuksen, niistä sovittaessa suuressa roolissa on henkilöstöryhmän riittävä edustus. Parhaiten korotusten määrään ja jakotapaan on mahdollista vaikuttaa hyvällä keskusteluyhteydellä ja sillä, että ylemmille toimihenkilöille on valittu oma edustajansa.

Miksi yleiskorotuksella on merkitystä?

Henkilökohtaisia korotuksia eli niin sanottuja meriittikorotuksia maksetaan suhteellisen pienelle joukolle. YTN datasta ilmenee, että nuorempien osalta joka neljäs saa henkilökohtaisia korotuksia ja vanhempien osalta enää vain joka kymmenes.

Tästä syystä on äärettömän tärkeää, että työehtosopimuksien tuomat ostovoimaa tukevat palkankorotukset maksettaisiin myös kaupan alan ylemmille nimenomaan yleiskorotuksina.  Se on ainoa mekanismi, jolla kaikkien työntekijöiden ostovoimaa ja toimeentuloa voidaan turvata kollektiivisesti.

Meriittikorotuksia saa vain noin joka viides ja yli 50-vuotiaiden keskuudessa vielä harvempi.

Lähde: YTN-data

Työehtosopimuksissa sovittujen palkankorotusten tärkein tehtävä on vähintäänkin säilyttää ostovoima hintatason noustessa. Kehityskulku yleiskorotuksista kohti suurempia työnantajan maksamia eriä on huolestuttava. Alalla on jo nyt iso joukko ylempiä toimihenkilöitä, jotka eivät vuosiin ole saaneet minkäänlaista palkankorotusta, kun työehtosopimuksen tuomaa yleiskorotusta ei ole.

Kaikille maksettavat yleiskorotukset ovat tärkeitä oman ansiotason kehityksessä ja niiden päälle voi aina neuvotella lisää oman suoriutumisensa perusteella.


Tutustu myös kampanjasivuumme: kaupanylemmat.fi

Joonas Kopra
Sopimusalavastaava, YTN kauppa
joonas.kopra@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu