Skip to content

Destia sai yritysyhdistyksen

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n yritysyhdistysten määrä lisääntyi taas yhdellä, kun
Destiaan perustettiin 5.5. ylempien toimihenkilöiden oma yritysyhdistys Destian
ylemmät toimihenkilöt.

Jatkossa yritysyhdistys aikoo käyttää itsestään ytimekästä
nimeä Dyry.

Perustamiskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
Aarno Valkeisenmäki (Helsinki). Hallituksen jäseninä aloittavat Vesa Kallio
(Oulu), Emmi Lehto (Helsinki), Pertti Niemi (Pirkkala) ja Ari-Pekka Olkkonen
(Laukaa). Yleisinä varajäseninä toimivat Anne Ekholm (Helsinki) ja Janne
Grekula (Helsinki).

Perustava kokous valitsi heidät tehtäviinsä syksyyn saakka,
jolloin pidetään syyskokous ja Dyrylle valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Perustamiskokouksessa rustattiin YTN:n yritysyhdistyksille
laatimia mallisääntöjä Destialle sopiviksi pitkään ja hartaasti. Säännöt
etenevät seuraavaksi Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäviksi, minkä
jälkeen yhdistys on virallisesti rekisteröity yhdistys.

Yhteistyö mallillaan

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Aarno Valkeisenmäki
pitää yritysyhdistyksen perustamista merkittävänä askeleena tehokkaamman ja
myös entistä yhtenäisemmän edunvalvonnan tiellä.

YTN:n kannalta Dyryn syntyminen on myös historiallinen
tapahtuma: Dyry on ensimmäinen rakennusalalla toimiva YTN:n yritysyhdistys.

Osakeyhtiöksi viime vuoden alusta muuttuneessa Destiassa on
ollut historiallisista syistä useampia ylempien toimihenkilöiden yhdistyksiä.
Nyt Dyry yhdistää edunvalvonnan saman yritysyhdistyksen alle, vaikka entisetkin
yhdistykset saattavat jatkaa toimintaansa lähinnä ammatillisina väen kokoajina.

– Yritysyhdistyksestä on meille luottamusmiehille paljon
apua ja tukea, Valkeisenmäki arvelee.

Destiassa on tätä nykyä viisi ylempien toimihenkilöiden
luottamusmiestä. Heistä Pertti Niemi on pääluottamusmies ja myös YTN:n
LTY-sektorin taustaryhmän puheenjohtaja.

Destiassa on oma talokohtainen työehtosopimuksensa,
Infra-alan työehtosopimus, joka koskee kaikkia kuukausipalkkaisia destialaisia.
Yhteinen työehtosopimus on lähentänyt eri henkilöstöryhmiä ja yhteistyö sujuu
erinomaisesti.

YTN:ssä Destia kuuluu LTY-sektoriin. LTY-alalla ylemmät
toimihenkilöt operoivat rautatie-, ilmailu-, metsänhoito- ja tienpitoaloilla
sekä eräillä muilla erityisaloilla toimivissa yrityksissä. Suurimpia
työnantajia ovat Destian lisäksi muun muassa VR-Yhtymä, Finavian ja
Metsähallitus.

Aarno Valkeisenmäki valittiin Dyryn ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu