Skip to content

Ei edistystä neuvotteluissa

Julkaistu

Kategoriat

Neuvotteluja ylempien toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta jatkettiin tuloksetta torstaina 22.9.

YTN:n teknologiateollisuuden pääneuvottelija Ismo Kokon mukaan keskusteluissa ei edistytty lainkaan. Tapaamisia kuitenkin jatketaan edelleen. Seuraavan kerran pöydän ääreen istutaan tiistaina 27.9.

Alan ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on voimassa vielä reilun viikon eli sopimus päättyy perjantaina 30.9. Myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset ovat katkolla samaan aikaan.

Vaikka sopimukset päättyisivätkin, eikä uusia olisi vielä saatu sovittua, vanhojen sopimuksien niin sanottu jälkivaikutus turvaa palkansaajien aseman ja työehdot myös sopimuksettomassa tilassa.

Yhteiset tavoitteet, yhteinen koordinaatio

Kaikki kolme teknologiateollisuuden liittoa, YTN, Metalliliitto ja Pro, etenevät syksyn työehtoneuvotteluissa yhteisin tavoittein.

Liitot tavoittelevat puolentoista vuoden mittaiselle sopimuskaudelle sekalinjaisia yleiskorotuksia palkkoihin.

Puolentoista vuoden aikana maksettaisiin kaksi palkankorotusta, joista ensimmäinen olisi 110 euroa, mutta kuitenkin vähintään 4 prosenttia ja toinen 60 euroa, mutta kuitenkin vähintään 2 prosenttia.

Palkankorotusten lisäksi liitot hakevat runsaasti parannuksia työsuhteen ehtoihin: listalla ovat muun muassa matka-ajan korvaamiseen ja työssä jaksamiseen sekä harmaan talouden torjuntaan tähtäävät tavoitteet.

Lisäksi kullakin liitolla on joukko omia tavoitteita. YTN esittää esimerkiksi, että saldotunnit voitaisiin käyttää kokonaisina vapaapäivinä ja lisätyö korvattaisiin 50 prosentilla.

YTN, Metalliliitto ja Pro ovat myös sopineet, että eri pöydissä käytävien neuvottelujen etenemistä koordinoidaan koko ajan ja tavoitteista pidetään kiinni yksissä tuumin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu