Skip to content

Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. Työehtosopimuksen lisäeläkemääräyksiä on muutettu vuosien aikana useampaan kertaan yhdessä sopien.Vuoden 2017 eläkeuudistus ei vaikuta heikentävästi rahoitusalan työehtosopimuksen lisäeläketurvan piirissä olevien toimihenkilöiden kokonaiseläkkeeseen.

Kilpailukykysopimusneuvottelujen yhteydessä kävi ilmi, että osapuolet ovat erimielisiä siitä, voiko eläkelainsäädännön muuttuessa työnantaja yksipuolisesti muuttaa lisäeläkevakuutuksen ehtoja heikentävästi ilman, että asiasta sovitaan.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN vei asian ratkaistavaksi työtuomioistuimeen yhdessä muiden palkansaajaliittojen kanssa.

Työtuomioistuin on vahvistanut, että vuoden 2017 alussa voimaan tulleista työeläkelakien muutoksista huolimatta kokonaiseläketurvan säilyttämisen periaatetta tulee soveltaa, vaikka lakisääteiseen eläketurvaan tulisi heikennyksiä. Tässä tapauksessa lisäeläketurvaa on parannettava niin, että kokonaiseläketurvan taso säilyy entisellä tasolla.

Käytännössä eläkeuudistus ei siis vaikuta heikentävästi niiden toimihenkilöiden kokonaiseläkkeeseen, jotka ovat lisäeläketurvan piirissä ja jäävät eläkkeellä 1.1.2017 jälkeen.

Lisätiedot:
Riikka Sipilä, finanssialan vastuullinen asiamies
riikka.sipila(at)ytn.fi

Rahoitusalan työehtosopimuksen löydät täältä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu