Skip to content

Elintarvikealan palkansaajajärjestöt: Neuvottelukierrokselta lisää työhyvinvointia

Julkaistu

Kategoriat

YTN Elintarvikealan lehdistötiedote 16.2.2010

Elintarvikealan kaikki palkansaajajärjestöt kokoontuivat
tänään, tiistaina 16.2. keskustelemaan yhteisistä teemoista ennen
työehtosopimusneuvottelujen alkamista Elintarviketeollisuusliiton kanssa.

“Palkansaajilla on aidosti yhteisiä teemoja, joita
viedään neuvottelupöytään”, toteavat järjestöt. Kaikilla ryhmillä on
tavoitteita, jotka koskevat työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Työajan ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät
järjestelyt nähdään tärkeänä osana työssäjaksamista.  “Jokaisella täytyy olla mahdollisuus
viettää vapaa-aikaa, jotta aikaa jää perheelle ja muille ihmissuhteille sekä
harrastuksille.”

Elintarviketeollisuudessa työurien pidentäminen on haastavaa
työn kuormittavuuden takia. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä ikääntyneiden
työssajaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kun paine paikalliseen sopimiseen työnantajan toiveesta
lisääntyy, on luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantiin,
kouluttamiseen ja ajankäyttöön annettava riittävät resurssit.
“Luottamusmiesten on mahdotonta edustaa työntekijöitä, jos heillä ei ole
tarvittavaa tietoa edustettavistaan eikä käytännön mahdollisuuksia hoitaa
tehtäviään.”

Vaikea taloudellinen tilanne ei ole vaikuttanut
elintarvikealaan yhtä rankasti kuin vientiriippuvaisiin aloihin. Silti kaikki
palkansaajajärjestöt uskovat, että neuvotteluissa keskitytään tarkemmin juuri
edellä kuvattujen teemojen edistämiseen.

Lisätietoja:

Veli-Matti Kuntonen, p. 0400 611 882, Suomen
Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Teija Sinisalo, p. 050 511 4536, Toimihenkilöunioni

Matti Kangasalusta, p. 0400 600 826, Meijerialan
Ammattilaiset MVL

Anneli Nieminen, p. 040 901 1644, Ylemmät Toimihenkilöt YTN
ry.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu