Skip to content

Elintarvikealan työpaikoilla häiriöitä

Julkaistu

Kategoriat

Jäsentiedote 9.4.2010

Elintarviketeollisuuden työpaikoilla on tänä keväänä
uhkaamassa monenlaisia häiriöitä. Kolmenpalkansaajajärjestön (YTN, SEL, TU)
sopimukset ovat vielä auki. Jokaisella järjestöllä on toisistaan poikkeavat
tavoitteensa. YTN:n tavoitteena on neuvotella ylemmille toimihenkilöille
työehtosopimus. Tavoite on kohtuullinen, ja sillä tuetaan oikeudenmukaista
työelämää: työsuhteen pelisäännöt ja sopimusoikeudet tarvitaan myös ylemmille
toimihenkilöille. Muilla elintarviketeollisuuden henkilöstöryhmillä työehtosopimukset
ovat olleet vuosikymmeniä. Työnantajaliitto ei kuitenkaan ole halunnut tähän
mennessä neuvotella ylempien työehtosopimuksen asiakysymyksistä.

Työtaistelut

Tällä hetkellä on menneillään Suomen Elintarviketyöläisten
liiton SEL:n julistama elintarvikealaa koskeva ylityökielto, sekä 7.-9.4.
ajoittuva työtaistelu muutamissa suurissa liha-alan ja leipomoalan yrityksissä.
Lisäksi SEL on ilmoittanut uudesta, laajemmasta työtaistelusta, joka ajoittuisi
loppukuulle 21.4.-23.4.2010. Toimihenkilöunionin toimihenkilöitä koskeva
rajattu työtaistelu on ilmoitettu 12.4.-14.4. väliselle ajalle.

Teollisuustyö ja työturvallisuus

Työnantaja on joillakin työpaikoilla vaatinut ylempiä
toimihenkilöitä tehdastyöhön turvatakseenteollisuusprosessin jatkamisen ja tuotteiden
jakelun. Edellä mainitut työt edellyttävät ammattiosaamista ja riittävää
perehtyneisyyttä esimerkiksi suurten laitteiden ja koneiden käyttöön ja
hallintaan. Ylempää toimihenkilöä vaanii “vieraissa töissä” tottumattomuuden
johdosta työtapaturman ja vahingon vaara. Työnantaja on työturvallisuuslain
mukaan velvollinen huolehtimaan työturvallisuudesta ja terveydestä työssä.

YTN:n ylityö ja vapaa-aikaan kohdistuva matkustuskielto
7.-9.4.

YTN:n julistama kielto ei ole juridisesti työtaistelutoimenpide.
Kiellon osalta ovat voimassa kaikki ne ohjeet, jotka on toimitettu jäsenistölle
ja jotka ovat luettavissa YTN:n kotisivuilta. Ylityökorvaus ns. kiinteänä
kuukausikorvauksena. Työnantajaliitto ohjeistaa työnantajia harkitsemaan ns.
kiinteän kuukausikorvauksen vähentämistä. Mikäli työnantaja ylityökiellon
johdosta vähentää kuukausikorvauksen määrää, on syytä välittömästi ottaa
yhteyttä oman liiton lakimieheen könttäkorvauksen ja tehdyn toimenpiteen
lainmukaisuuden selvittämiseksi.

Mitä tämän jälkeen?

YTN:n tavoite on jatkaa neuvotteluja sopimukseen pääsemiseksi ja työnantajaliittoon on jätetty esitys neuvottelujen pohjaksi. Odotamme, että työnantajaliittokin haluaisi neuvotella ja sopia asiat nopeasti.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu