Skip to content

En god lösning

Julkaistu

Kategoriat

De högre tjänstemännens lösning inom teknologiindustrin ger löneförhöjningar med motsvarande nivå och struktur som för de andra personalgrupperna.

Metall och Pro fick sina genom strejk. YTN’s strejk var lika effektiv.

Det är en anmärkningsvärt att hela kostnadseffekten i det nationella ramavtalet slutligen delas ut som allmänna löneförhöjningar om lokal enighet inte nås. Utan strejken skulle den allmänna löneförhöjningen varit 2,9 procent.

Den första löneförhöjningen kommer retroaktivt från och med den 1.10. Då betalas en 1,6 procents allmän löneförhöjning och en 0,8 procents lokal pott. Om enighet inte nås beträffande den lokala potten så utdelas den som en allmän löneförhöjning åt alla.

Följande allmänna löneförhöjning betalas från och med 1.11.2012 som en 1,3 procents allmän löneförhöjning och en 0,6 procents lokal pott. Även nästa års lokala pott utbetalas som en allmän löneförhöjning åt alla om lokal enighet inte nås.

Därtill betalas i januari 2012 150 euro som en engångsrat.

Ramen höll

YTN ville inte kasta omkull den nationella ramlösningen i dessa ekonomiskt osäkra tider.

YTN’s teknologiindustrigrupp, som består av branschens förtroendemän, och YTN’s styrelse var enhälliga: lösningen kunde accepteras, trots att ersättandet av arbetsresorna utanför arbetstid även denna gång inte avancerade. Dess kostnadseffekt skulle inte ha rymts inom ramavtalet.

Även om närmare hälften av personalen inom teknologiindustrin får någon slags ersättning för arbetsresor utanför arbetstiden, så är saken inte så i flera företag. Enligt kollektivavtalets 6 paragraf borde man förhandla lokalt om ersättandet av restiden.

Ett antal textförbättringar

Förutom löneförhöjningarna kommer kollektivavtalet att innehålla ett antal textförbättringar.

Den glidande arbetstiden ändrades så att maximi är nu 120 timmar. I framtiden kan den dessutom tas ut som hela saldodagar.

Enligt Ismo Kokko, huvudförhandlare inom teknologiindustrin, är ändringen en viktig förbättring ur arbetsskyddssynvinkel. Hittills har man kunna samla glidtid hur mycket som helst.

– Glidsystemet har har missbrukats ganska mycket inom branschen. För det mesta har det varit frågan om äkta övertid, som borde ersättas med propra förhöjningar i pengar eller fritid. Vi hoppas att den övre gränsen förtydligar gränsen mellan glidtid och övertid, påpekar Kokko.

I texten finns nu även en bindande sex dagars faderskapsledighet, som inte behöver förhandlas lokalt.

Även möjligheten om yrkesutbildning är ett nytt tillägg i kollektivavtalet.

Förtroendemannens position stärks. Förtroendemannens rätt till information förbättras, förtroendemannen fick ett sexmånaders efterskydd vid överlåtning av verksamheten och förtroendemannen kan inte flyttas till andra uppgifter med lägre lön.

Förtroendemannens ersättning stiger med 5 procent och arbetsskyddsfullmäktiges med 15 procent. Arbetsskyddsfullmäktige får uppsägnings- och permitteringsskydd.

Ramlösningen ändrade på ställningarna

Bildandet av en nationell ramlösning ändrade förhandlingspositionerna inom alla branscher. Därefter har man i alla förhandlingar koncentrerat sig på att finna lösningar i enlighet med kostnadseffekten i den överenskomna ramen.

– När den nationella ramlösningen kom ändrades förhandlingställningarna helt. Inom den överenskomna kostnadseffekten fick vi allt som vi skulle få men först efter en strejk. Arbetsgivaren trodde troligen att de högre tjänstemännens strejk skulle gå åt skogen. I förtsättningen är vår förhandlingsposition avsevärt starkare. Nu vet arbetsgivaren att de högre tjänstemännen kan försvara sig, funderar Ismo Kokko.
.

Kokko vill tacka alla medlemmar och förtroendemän som förra veckan satt i elden. Det gjordes bra och uppoffrande arbete på fältet för en gemensam sak.

Om ramlösningen förverkligas så kommer den att medföra skattesänkningar och några andra förbättringar som landets regering lovat som t.ex. Två veckors faderskapsledighet och eventuellt en tre dagars utbildningsledighet som nu behandlas i en arbetsgrupp.

Även försämringarna av alterneringsledigheten borde annuleras.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu