Skip to content

Energia-alalla sovittiin palkankorotuksista

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Energiateollisuus ry ovat
sopineet energia-alalla toimivia ylempiä toimihenkilöitä koskevista
palkankorotuksista. Palkkoja korotetaan 1.9.2011 tai lähinnä sen jälkeen
alkavan palkanmaksukauden alusta 2,2 prosentin yleiskorotuksella.
Yrityskohtainen erä 0,8 prosenttia maksetaan myös 1.9.2011 alkaen.

Yrityskohtainen erä käytetään yritys- tai
työpaikkakohtaisesti työpaikoilla palkoista päätettäessä noudatettavia
menettelytapoja soveltaen. Noudatettavat menettelytavat ja yritys- tai
työpaikkakohtaisesti jaettavan erän suuruus todetaan etukäteen paikallisesti
työehtosopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden tai
luottamusmiehen kanssa.

Ennen erän jakamista luottamusmiehen kanssa yhdessä todetaan
erän suuruus sekä jakoperusteet. Jos luottamusmies on perustellusti eri mieltä
erän jakamisesta, jaetaan erä prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Myös luottamusmiehen korvauksia korotetaan 7 prosentilla
1.9.2011 alkaen. 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus hyväksyi
neuvottelutuloksen tiistaina 14.6.2011.

Energia-alalla työskentelee noin 2 700 ylempää
toimihenkilöä.

Lisätietoja: olli.nurminen(at)ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu