Skip to content

Energia-alalle uusi työehtosopimus

Energia-alalla on hyväksytty neuvottelutulos. Se sisältää muun muassa seuraavaa:

Palkkaratkaisu:
Jollei muuta sovita paikallisesta ratkaisusta yhtiössä:

Vuonna 2023
– kertaerä 12,5 % toukokuun kuukausipalkasta, joka maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
– heinäkuussa 3,0 % yleiskorotus palkkoihin
– heinäkuussa 0,5 % yrityskohtainen erä.

Vuonna 2024
– toukokuussa 1,3 % yleiskorotus palkkoihin
– toukokuussa 1,2 % yrityskohtainen erä palkkoihin

Perhevapaat:
YTN:n päätavoite tälle kierrokselle on ollut perhevapaisiin liittyvän tasa-arvon parantaminen. Ei-synnyttävän vanhemman perhevapaat paranevat alalla merkittävästi, mikä parantaa tasa-arvoa työelämässä.
Energia-alalle on sovittu seuraavat palkalliset vapaat:
– synnyttävä vanhempi: palkallista vapaata 40 + 28 arkipäivää
– ei-synnyttävä vanhempi: palkallinen perhevapaa 28 arkipäivää

Muut muutokset:
– alle yhden kuukauden työssä olleiden sairausajan palkkaa heikennetään
– työnantajalla on oikeus määrätä lomia itse irtisanoutuvalle tai henkilökohtaisella perusteella irtisanottavalle irtisanomisajalle lomakauden ulkopuolella
– muutosneuvotteluaikoihin tulee muutoksia. Lyhyemmät muutosneuvottelut lyhenevät 14 päivästä 7 päivään ja pidemmät neuvottelut 6 viikosta 28 päivään. Lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä 7 päivään.

 

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu