Skip to content

Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt aloittavat raamisopimusneuvottelut

Energia-alan ylemmistä toimihenkilöistä koostuva taustaryhmä on päättänyt käynnistää tunnustelut Energiateollisuus ry:n kanssa ns. raamisopimuksen pohjalta. Kysymyksessä on työmarkkinakeskusjärjestöjen lokakuussa solmima sopimus, jolla pyritään turvaamaan Suomen kilpailukyvyn, työllisyyden sekä palkansaajien ostovoiman myönteinen kehitys taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. Sopimuksessa esitetään, että eri työehtosopimusosapuolet käyvät alakohtaiset neuvottelut raamisopimuksen soveltamisesta viimeistään 25.11.2011 mennessä. Kustannusvaikutus 25 kuukauden ajanjaksolle on määritelty 4,3 prosentiksi, jonka lisäksi palkansaajille on tarkoitus maksaa 150 euron kertaerä. Mikäli raamisopimukselle saadaan työmarkkinoilla riittävä kattavuus, on myös valtio luvannut kannusteita verotuksen muodossa sekä työnantajille että työntekijöille.

Energia-alan ylempien toimihenkilöiden nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo ulottuu 31.1.2013 asti. Mikäli alalla löydetään raamisopimuksen mukainen ratkaisu tarkoittaa se samalla nykyisen sopimuskauden jatkamista raamisopimuksessa määriteltyjen ehtojen puitteissa. Nyt käynnistettävissä neuvotteluissa käsitellään palkkaratkaisuja, jotka toteutettaisiin sekä 2012 että 2013 syksyllä.

Neuvottelijat tapaavat toisensa ensimmäisen kerran maanantaina 14.11.   

Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä.

Lisätietoja:

Olli Nurminen  olli.nurminen(at)ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu