Skip to content

Etätyö on jo täällä!

Ystävänpäivänä 14.2. pohdittiin tulevaisuuden työelämää YTN:n, Tietoalan toimihenkilöiden ja Teknologiateollisuuden yhteisessä seminaarissa.

Tulevaisuudentutkija Sam Inkisen alustuksessa nousi keskeisenä teemana esille työn muutos. It-alalla moni työntekijä työskentelee työpäivänsä aikana merkittävän ajan muualla kuin omalla työpisteellään, jos sellaista enää edes on. Asia konkretisoitui hyvin seminaarissa, sillä muutama osanottajista oli mukana etäyhteyksin Thaimaasta ja Hollannista, jossa he myös työskentelevät tällä hetkellä.

Etätyöskentelyn lisääntymisen uskotaankin olevan lähitulevaisuutta. Etätyö tuo joustoa työelämään ja vastaa työntekijän yksilöllisiin ajantarpeisiin, mutta tuo myös omat haasteensa. Kun työtä ei tehdä enää esimiehen valvovan silmän alla, on luottamuksella keskeinen merkitys. Esimiehen täytyy pystyä antamaan vastuuta ja työntekijän olla luottamuksen arvoinen ja kantaa saamansa vastuu.

Luottamusmiehet Liisa-Johanna Pesonen ja Sami Sallmén pitivät seminaaria kiinnostavana ja ajatuksia herättävänä. Molemmat kannattavat joustavuutta työajoissa, mutta etätyö edellyttää koko työyhteisön yhteisiä pelisääntöjä. “Etätyöskentelyssä korostuu mahdollisuus sovittaa työaikansa vapaammin, mutta onko mahdollisuus aito?”, Pesonen pohtii.

“Monessa yrityksessä johdon ohjaamistarve korostuu. Usein odotetaan, että työntekijät voivat joustaa yrityksen tarpeen mukaan, eikä yritys työntekijän tarpeen mukaan. Työntekijän näkökulmasta työn tekemisen tavan muuttuminen ei saa merkitä sitä, ettei lakia ja työehtosopimusta noudateta. Työaikaa tulee seurata, ja tehdystä työstä saada korvaus”, Pesonen sanoo.

Sallmén kritisoi yrityksiä siitä, etteivät ne todellisuudessa vieläkään panosta pitkäjänteisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tämä  voisi kuitenkin luoda yritykselle myös uusia tulolähteitä. Toki kehitystavoitteisiin tarvitaan myös työntekijöiden sitoutumista.

“Aivan liian usein kuulee työntekijöiden puolelta valitusta siitä, että ihmisiä irtisanotaan työtehtävistä, joilla ei enää muutenkaan ole mitään tulevaisuutta. Samalla ei olla kuitenkaan valmiita panostamaan oman osaamisen kehittämiseen, jotta olisi mahdollista kilpailla mahdollisesti nousevista uusista työtehtävistä. Eivät työpaikat mihinkään ole katoamassa, ne vain muuttuvat toisiksi. Tähän muutokseen on sopeuduttava, ja siihen on investoitava sekä työntekijöiden että työnantajien”, Sallmén toteaa.

Tänä vuonna neljännen kerran järjestetty seminaari kokosi Helsingin Seurahuoneelle viitisenkymmentä it-alan toimijaa pääkaupunkiseudulta henkilöstöedustajista yritysjohtoon ja liittojen edustajiin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu