Skip to content

Etätyö paransi työhyvinvointia kaupan alalla

Toteutimme syksyllä kaupan alan asiantuntijoille kyselyn, jolla kartoitimme etätyön vaikutusta työhyvinvointiin ja johtamiseen. Koronapandemian vuoksi alan asiantuntijat ovat käytännössä tehneet pelkästään etätyötä. Kyselyyn vastanneista 51 % teki etätöitä viitenä päivänä viikossa ja vastaajista 31,5 % teki etätöitä tilanteen mukaan sopien joustavasti. Ainoastaan 5,9 % prosenttia ilmoitti, etteivät tee etätöitä ollenkaan.

Etätyö paransi työhyvinvointia

Kyselyssä selvitettiin, miten etätyö on vaikuttanut työhyvinvointiin. Yhteisöllisyyttä lukuun ottamatta etätyön nähtiin parantavan työhyvinvointia muilla osa-alueilla. Parhaiten etätyön arvioitiin vaikuttaneen työ- ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä työtehokkuuteen. Myös työssä jaksaminen ja palautuminen paranivat huomattavasti etätyöjakson aikana.

– Heikentynyt yhteisöllisyyden tunne ei tullut yllätyksenä. Siirtymä kokonaisvaltaiseen etätyöskentelyyn tapahtui nopeasti, jolloin uudenlaisessa tilanteessa kasvokkain tapahtuvat sosiaaliset kohtaamiset katosivat kokonaan, sanoo YTN kaupan alan vastuullinen asiamies Joonas Kopra.

– Tähän on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomioita, jotta yhteisöllisyyttä voidaan tukea ja kasvattaa yrityksissä myös etätyöskentelyn aikana. Rakennuspalikoina siihen toimivat avoimuus, yhdessä tekeminen, töiden suunnittelu sekä vuorovaikutustilanteiden mahdollistaminen ja niihin panostaminen. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää yhteisöllisyyden syntymistä esimerkiksi antamalla aikaa toisten ajatuksille, kertoo kaupan alan asiamies Amalia Poutanen.

Työmatkoista säästynyt aika auttaa niin työ- ja vapaa-ajan yhdistämisessä kuin myös työstä palautumisessa ja jaksamisessa. Kotona työskennellessä työpäivä on huomattavasti helpompi katkaista kesken päivän mahdollisuuksien mukaan muita askareita varten ja työpäivän päätyttyä pystyy siirtymään suoraan vapaa-ajan pariin.

Tuloksista ilmenee myös, että toimistolla tapahtuvat keskeytykset vaikuttavat selvästi työtehokkuuteen ja kotona työtehtäviin keskittyminen onnistuu paremmin. Silti edelleenkin osalle toimistolla työskentely on mielekkäämpi ja soveltuvampi vaihtoehto kuin etätyöskentely.

Työnantajilla mahdollisuus vaikuttaa asiantuntijoiden työhyvinvointiin

Kyselyssä selvitettiin myös, miten asiantuntijoiden mielestä työnantaja pystyisi edistämään parhaiten työhyvinvointia. Erot tärkeimpien tekijöiden osalta eivät olleet suuret, mutta tärkeimmäksi nousi osaamisen kehittämismahdollisuudet, lähellä perässään joustavat etätyökäytännöt sekä johtaminen.

– Muuttuvasta työelämästä ja asiantuntijoiden odotuksista työsuhteeltaan kertoo hyvin se, ettei viiden tärkeimmän kohdan joukkoon mahtunut vaihtoehdot peruspalkkoihin eikä muuhun rahamääräiseen palkitsemiseen. Asiantuntijat haluavat selvästi kehittää omaa osaamistaan muuttuvassa maailmassa sekä kehittää ja edistää yrityksen toimintaa joustavassa, avoimessa ja kannustavassa työympäristössä, Kopra pohtii. – He ovat ilmeisesti havainneet, että etätyöskentelyssä työajan sijoittaminen onnistuu huomattavasti vapaammin ja toivovat joustavampia etätyökäytäntöjä.

Viiden tärkeimmän kohdan ulkopuolelle jäivät peruspalkan ja muun rahamääräisen palkitsemisen lisäksi muun muassa työaikajärjestelyt, palautteenanto ja opastus, työmäärän jakautuminen tasaisesti, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja ylitöiden korvaaminen.

– Toivomme kaikkien kaupan alan yritysten käyvän yhdessä henkilöstönsä kanssa kyselyssämme esille tulleita asioita läpi ja kuinka niitä kullakin työpaikalla voidaan parantaa. Loppujen lopuksi työhyvinvoinnin edistämisessä on kyse pääasiassa pienistä asioista, joita on mahdollista kehittää helposti henkilöstön kanssa yhteistyössä, Kopra muistuttaa.

Etätyön hyödyt kannattaa tunnistaa yrityksissä ja huomioida nämä koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeen mahdollistamalla myös tulevaisuudessa vapaammin etätyön tekeminen. Etätyössä tulisi kuitenkin huomioida yhdenvertainen kohtelu, joka onnistuu parhaiten kartoittamalla etätyömahdollisuudet ja laatimalla näiden pohjalta yhteiset etätyöohjeistukset. Vallitseva aika jo itsessään on näyttänyt, että etätyön tekeminen onnistuu laajasti yrityksessä eri tehtävissä.

Keskustelemme kyselymme tuloksista ja työhyvinvoinnin parantamisesta kaupan alan yritysjohdon ja työnantajaliiton kanssa.

Lisätietoja:

Joonas Kopra, kaupan alan vastuullinen asiamis
joonas.kopra@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu