Skip to content

ETL kieltäytyy raamisopimusneuvotteluista YTN:n kanssa

Neuvottelut
raamisopimukseen liittyvistä palkankorotuksista YTN:n ja Elintarviketeollisuuden
työnantajaliiton ETL:n välillä päättyivät ensimmäiseen tapaamiseen perjantaina 11.11.

Tuolloin
ETL ilmoitti, ettei se aio neuvotella YTN:n kanssa palkankorotuksista tai
muista ylemmille toimihenkilöille tärkeistä, raamiratkaisun sisältämistä asioista
lainkaan. Samalla ETL perui aiemmin sovitut neuvotteluajat.

ETL:n
toiminta herättää kummastusta, sillä EK:n hallituksen jäsenenä se on hyväksynyt
raamisopimuksen ja myös sitoutunut neuvottelemaan sopimuksesta. “Miksi ETL ei
edes pyri rakentavaan ratkaisuun ylempien toimihenkilöiden kanssa”, kysyy YTN
Elintarvikealan vastuullinen asiamies Anneli Nieminen. “Raamisopimuksen on
tarkoitus kattaa kaikki merkittävät alat. Sen vuoksi neuvottelu ja sopiminen
myös YTN:n kanssa olisi ollut vastuullista toimintaa maan talouden vakauden ja
työmarkkinoiden kilpailukyvyn näkökulmasta.”

“ETL:n
tavoitteena näyttää olevan, että ylempiä toimihenkilöitä kohdellaan jatkossakin
epätasa-arvoisesti muihin henkilöstöryhmiin nähden. Muiden henkilöstöryhmien
kanssa ETL ilmoittaa neuvottelevansa”, toteaa Nieminen.

 Raamisopimusneuvottelut 24.11. mennessä

Neuvottelut
raamisopimuksesta käydään siten, että neuvottelutulos ilmoitetaan
keskusjärjestöille 24.11.2011 mennessä. Valtiovalta ja keskusjärjestöt
kokoontuvat 25.11.2011 toteamaan, onko sopimukseen sitouduttu niin laajasti,
että se tulee voimaan. Jos näin on, valtiovalta tekee omat toimenpiteensä,
joihin se on sitoutunut. Mikäli riittävää määrää aloja ei saada raamiratkaisun
taakse, jäävät myös lainsäädäntöteitse suunnitellut uudistukset toteutumatta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu