Skip to content

ETL päätti yksipuolisesti raamisopimuksesta elintarvikealalle

Elintarviketeollisuusliitto ETL on neuvotellut
toimihenkilöitä edustavien järjestöjen kanssa raamiratkaisun mukaiset
palkankorotukset. Ylempien toimihenkilöiden kanssa käydyt neuvottelut ETL
katkaisi alkuunsa, mutta se suosittelee nyt yksipuolisesti, että ylempien
palkkoja korotetaan yrityksissä samoin kuin toimihenkilöiden.

Toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto PROn kanssa
17.11.2011 syntyneiden neuvottelutulosten mukaan elintarviketeollisuuden
toimihenkilöiden ja liha-alan asiamiesten palkkoja korotetaan ensi vuoden
keväällä 2,4 prosenttia ja seuraavana keväänä 1,9 prosenttia.
Neuvottelutulokset odottavat vielä PROn hallituksen hyväksyntää.

Meijerialan Ammattilaiset MVL:n kanssa on päästy sopimukseen
samansuuruisista palkankorotuksista. Kaikkiin neuvottelutuloksiin liittyy
kertaerä ja mahdollisuus paikallisen erän käyttöön.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n
palkankorotusten laskenta vuosille 2012 ja 2013 on sovittu jo vuonna 2010
solmitussa työehtosopimuksessa ja ne muodostuvat teknologiateollisuuden,
kemianteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä tekstiili- ja
vaateteollisuuden keskimääräisten yleiskorotusten mukaan. Jos niiden
neuvottelutulokset asettuvat raamiin, myös ETL:n ja SEL:n väliset sopimukset
ovat linjassa maan hallituksen ja keskusjärjestöjen raamisopimuksessa
määrittelemien tavoitteiden kanssa. ETL:n ja SEL:n väliset neuvottelut
päättyivät tämän tilanteen toteamiseen.

Edellisten lisäksi ETL suosittelee jäsenyrityksilleen, että
raamiratkaisun toteutuessa ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan
kertaerineen samoin kuin toimihenkilöiden.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu