Skip to content

Fennovoiman kotimainen omistus nousi yli 60 prosenttiin

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyä, koska tänään on saatu riittävä varmuus siitä, että yhtiön omistajuutta koskeva vähintään 60 prosentin kotimainen omistajuusedellytys täyttyy.

Riittävä kotimainen omistajuus varmistui tänään, kun Fortum Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj ilmoittivat tulevansa Fennovoima Oy:n osakasyhtiö Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaiksi ja Outokumpu Oyj ilmoitti kasvattavansa omaa osuuttaan. Fortumin noin 6,6 prosentin ja SRV:n noin 1,8 prosentin omistusosuus Fennovoimasta sekä Outokummun noin 1,8 prosenttiyksikön omistusosuuden lisäys muodostavat yhdessä aiemman kotimaisen omistuksen kanssa yli 60 prosentin osuuden yhtiöstä.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin mukaan Hanhikivi 1:n tuotanto voisi kattaa 2020-luvun lopulla noin 10 % sähkön kysynnästä.  

– Hankkeella on myös merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla. Rakentamisaikaiset työllisyysvaikutukset ovat kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia ja kansantalouden tasolla positiiviset vaikutukset sekä kansantuotteeseen että työllisyyteen ovat arviolta 0,2-0,3 prosenttiyksikköä.

TEM käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain mukaisesti. Hakemuksen käsittelyn arvioidaan vievän vähintään kaksi vuotta. Arvioitavana ovat erityisesti ydinturvallisuuteen liittyvät seikat sekä muut laitoksen turvalliseen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät asiat. Samaan aikaan Säteilyturvakeskus arvioi huolella laitoksen tekniseen turvallisuuteen liittyviä seikkoja.

TEM käynnistää syyskesällä lakisääteisen lausuntokierroksen rakentamislupahakemuksesta, jolloin myös kansalaiset voivat antaa mielipiteensä tai lausuntonsa hakemuksesta vuoden loppuun mennessä. Lausuntoja pyydetään myös muilta ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä Ruotsin viranomaisilta ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti.

Fennovoiman hankkeesta vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti yrityksen on kesäkuun 2016 loppuun mennessä esitettävä joko sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten TVO:n ja Fortumin kanssa tai ympäristövaikutusten arviointiohjelma oman käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen osalta.

Valtioneuvoston käsittelyssä rakentamislupapäätöksen arvioidaan olevan aikaisintaan vuoden 2017 toisella puoliskolla. Varsinaisen rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu