Skip to content

FK julistanut työsulun rahoitusalalle tänään

Finanssialan Keskusliitto on tänään julistanut työsulun rahoitusalalle. Työsulku alkaa 25.11.2011 kello 06.00 ja on voimassa 30.11.2011 klo 24.00 asti. Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajat estävät työntekijöitä pääsemästä töihin ja keskeyttävät heidän palkanmaksunsa.

Työsulku on lain vastaisesti julistettu liittoon kuuluvia toimihenkilöitä vastaan, kun työsulku pitäisi julistaa liittoja vastaan. Työnantajapuolen ilmoituksen mukaan “Työsulun piirissä ovat 9.11.2011 Pron, YTN:n ja Nousun jäseninä olleet toimihenkilöt tai sen jälkeen jäseniksi liittyneet toimihenkilöt, jotka työskentelevät Finanssialan Keskusliiton jäseninä olevissa rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevissa pankeissa, rahoitusyhtiöissä ja muissa yrityksissä rahoitusalan työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvissa tehtävissä.” Perustuslaissa lähtökohtana on kansalaisten yhdenvertaisuus. Kaikilla on oltava oikeus puolustaa työsuhteeseen liittyviä oikeuksiaan. Tässä keinovalikoimassa työtaistelu on viimeinen keino. Työnantaja kohdistaa nyt painostuksensa ammattiliiton jäseniä kohtaan. Painostus kohdistuu yksilöön, jolla pitäisi perustuslain mukaan olla ammatillinen yhdistymisvapaus.

Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä liittoon kuulumisesta. Missään tapauksessa kenenkään ei siis tarvitse, eikä myöskään kannata kertoa työnantajalle, onko järjestäytynyt liittoon vai ei.

Ilmoitus työsulusta sisälsi tämän lainvastaisuuden lisäksi myös epäselvyyksiä. Työsulun piirissä olevat yritykset määrittelevät yrityskohtaiset työsulun tarkemmat rajaukset siten, että työsulun ulkopuolelle jäävien toimihenkilöiden lukumäärä rajoitetaan enintään viiteen prosenttiin pankkiryhmän/konsernin tai yrityksen henkilöstön määrästä. Tätä viittä prosenttia ei kuitenkaan millään lailla tarkemmin määritelty.

Työsulun piiriin kuuluville maksetaan lakkoavustus.

Työsulun ulkopuolella ovat seuraavat yritykset:
Sampo Pankki Oyj
Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch
Citibank International PLC
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsingin sivukonttori
Deutsche Bank AG, Helsingin sivukonttori
Dnb Nor Bank Asa Filial Finland
IKANO Bank SE, Suomen sivuliike
J.P. Morgan Europe Limited, Helsingin sivuliike
Nordnet Bank AB, Suomen sivuliike
The Royal Bank of Scotland Plc, Finnish Branch
American Express Services Europe Lyd
Automatia Pankkiautomaatit Oy
FD Finanssidata Oy
Fidenta Oy
Luottokunta
NASDAQ OMX Nordic Oy
Paikallispankkien PP-Laskenta Oy
Samlink Oy Ab

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu