Skip to content

Hallituksen toimet murentavat työmarkkinajärjestelmämme peruskiviä

Hallituksen aikeet säätää työehdoista pakkolaeilla murentavat suomalaisen sopimiseen perustuvan työmarkkinajärjestelmän. Mistä sen jälkeen enää neuvotellaan kun asioista säädetään pakkolaeilla? Tämä on selvästi näkynyt jo nyt työnantajien passiivisuutena ja neuvotteluhaluttomuutena. Siellä näytään ajattelevan, ettei neuvottelu palkansaajien kanssa ole tarpeen kun kaiken saa hallitukselta kuitenkin. Tämä voi johtaa Suomessakin Ranskan malliin, jossa lakkoja joudutaan järjestämään siksi, että työnantaja ylipäätään saataisiin neuvottelupöytään.

Perjantain mielenilmauksessa on enemmänkin kyse siitä, että neuvottelut saataisiin käyntiin kuin mistään muusta. Mikäli neuvottelut käynnistyvät uudestaan, on mielenosoitus täyttänyt tarkoituksensa.

YTN kehottaa jäseniään osallistumaan mielenilmaukseen, jossa käytämme sanan- ja kokoontumisen vapauttamme. Tämä on jokaisen kansalaisen oikeus eikä mahdollisilla yksittäisillä järjestöirtaantumisilla ole tässä suhteessa mitään merkitystä.

Mielenosoituksesta ilmoittaminen

Koska kyseessä on poliittinen mielenilmaus, ei siitä ole ollut tarpeen jättää ennakkovaroitusta. Keskusjärjestöjen herrasmiessopimuksen perusteella YTN on kuitenkin ilmoittanut asiasta valtakunnansovittelijalle sekä kaikille EK:n jäsenliitoille maanantaina, joten asian muodollinen puoli on täysin kunnossa.

Henkilöstöedustajan/luottamusmiehen tehtävänä on hoitaa ilmoitus paikallisesti. Tämä tapahtuu ilmoittamalla työnantajalle, että työpaikan ylemmät toimihenkilöt osallistuvat mielenilmaukseen 18.9. Luottamusmiehen ei tarvitse kerätä nimilistoja tms. Jokainen tekee ulos- ja sisäänleimauksensa luonnollisesti itse.

Laittomille uhkauksille nollatoleranssi

Jos työnantaja uhkaa mielenosoitukseen osallistuvia rangaistusseuraamuksilla, on kyseessä laiton uhkaus, josta tulemme tekemään ilmoituksen poliisille. Jos siis uhkailuja esiintyy, ilmoittakaa siitä meille. Pyrkimykset kansalaisoikeuksien rajoittamiseksi eivät kuuluu länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen, vaan totalitarismiin.

Laajaa kansainvälistä tukea

Suomen tilanne herättää myös laajaa kansainvälistä huomiota. Hallituksen toimet ovat vastoin YK:n kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksia nro 87 ja 98 sekä ristiriidassa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan ja sosiaalisen peruskirjan sekä YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen sekä YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan sopimuksen kanssa. On selvää, että hallitus joutuu vastaamaan kansainvälisissä tuomioistuimissa, mikäli se aikoo jatkaa linjallaan.

Pohjolan Ammatillisen Yhteisjärjestön NFS:n kannanotto löytyy tästä, Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät Nordic-IN:n kannanotto löytyy tästä sekä IndustriAllin kannanotto löytyy tästä.

Todettakoon vielä kerran, että kilpailukyvyn parantamisen kannalla ovat kaikki. Pakkokeinoja sen sijaan vastustetaan ehdottomasti.

Käytännön tietoa

Mielenosoituspaikalle kulkevat seuraavat junat 18.9.2015

Joensuu – Helsinki S2, lähtee klo 5:28 -> Helsingissä klo 9:36

Seinäjoki – Helsinki IC40, lähtee klo 5:38 -> Helsingissä klo 8:52

Kokkola – Helsinki S42, lähtee klo 5:20 -> Helsingissä klo 9:30

Oulu – Helsinki S46, lähtee klo 5:05 -> Helsingissä klo 11:30

Kuopio – Kouvola – Helsinki IC70, lähtee klo 5:37 -> Helsingissä klo 9:48

Jyväskylä – Tampere – Helsinki S80, lähtee klo 5:20 -> Helsingissä klo 8:30

Lappeenranta – Helsinki IC102, lähtee klo 5:46 -> Helsingissä klo 7:48

Tampere – Helsinki IC160, lähtee klo 5:33 -> Helsingissä klo 7:17

Lahti – Helsinki 236, lähtee klo 5:37 -> Helsingissä klo 6:40

Vaasa – Seinäjoki – Helsinki S440/S42, lähtee klo 5:50 -> Helsingissä klo 9:30

Pori – Tampere – Helsinki IC460/S80, lähtee klo 5:20 -> Helsingissä klo 8:30

Turku – Helsinki IC942, lähtee klo 5:37 -> Helsingissä klo 7:34

Ajantaista infoa ja tietoa muista kuljetuksista löydät lisää tapahtuman facebook-sivuilta.

YTN tiedottaa luottamusmiehille ja muille henkilöstöedustajille tilanteen kehityksestä päivittäin!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu