Skip to content

Henkilöstöpolitiikka uusiksi, vaatii Kemiran väki

Henkilöstöpolitiikka uusiksi, vaatii Kemiran väki

Kemiran Suomen henkilöstö on huolissaan heikkenevästä
työilmapiiristä. Viimeisimpänä niittinä on johdon yksipuolinen aie
luopua henkilöstön voittopalkkiojärjestelmästä.

Vesikemianyhtiö Kemiran johto ilmoitti henkilöstön kanssa
neuvottelematta, että voittopalkkiotavoitteita ei enää vuodelle 2014
tulla ilmoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkioita yhtiön
tekemästä voitosta ei vastedes maksettaisi henkilöstölle. Käytännössä se
tarkoittaa palkanalennusta toimihenkilöille ja työntekijöille.

Voittopalkkiot ovat menneet lyhentämättöminä henkilöstörahastoon,
joka sijoittaa sen hallussa olevia varoja. Henkilöstörahaston jäsenillä
on rahastossa henkilökohtainen osuus, jota he voivat tietyin
edellytyksin nostaa.

Pätevää henkilökuntaa ei varaa menettää

Kemiran henkilöstöryhmien luottamusmiesten mukaan yhtiön
henkilöstöpolitiikka on mennyt kokonaisvaltaisesti huonompaan suuntaan.
Ilmapiirikyselyiden tulokset ovat huonontuneet ja etenkin henkilöstön
sitoutuminen työnantajaan on heikentynyt.

– Voittopalkitseminen on ollut keskeinen osa henkilöstön
sitouttamista. Kaikissa työntekijäryhmissä kärsitään työntekijöiden
vaihtuvuudesta, joka lisää työn kuormittavuutta ja heikentää
työturvallisuutta ja työssä jaksamista. Meillä ei ole varaa menettää
pätevää henkilökuntaa huonon henkilöstöpolitiikan seurauksena, sanoo
Espoon tutkimuskeskuksen ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Lasse Kyllönen.

– Henkilöstön osallistumisjärjestelmät ovat aikaisempaan nähden
merkittävästi heikentyneet. Aitoja keskusteluja ei käydä vaan katsotaan
ilmapiirikyselyt riittäväksi, kertoo henkilöstörahaston puheenjohtaja,
Pron entinen pitkäaikainen luottamusmies Juha Outila.

Yhtiö saa uuden toimitusjohtajan toukokuussa, kun nykyinen toimitusjohtaja Wolfgang Büchele
siirtyy toisen yhtiön johtoon. Kemiran hallitus nimesi tammikuussa
uudeksi toimitusjohtajaksi Outotecin johdossa työskentelevän Jari Rosendalin. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen luonnehti pörssitiedotteessa Rosendalia “inspiroivaksi henkilöjohtajaksi”.

Innostuksen kipinää toivotaan henkilöstössäkin.
Voittopalkkiojärjestelmän säilyttäminen on yksi tavoite, mutta
keskustelua halutaan monista muistakin asioista. Henkilöstö haluaakin
päästä neuvottelemaan henkilöstöpolitiikasta kokonaisuudessaan.

Kemiran henkilöstöryhmien luottamusmiehet tapasivat Helsingissä
yhteisessä kokouksessa ja puivat tilannetta. Huoli tilanteesta on
yhteinen.

Osingoissa ei pihistellä

Vuonna 1997 perustetusta voittopalkkiojärjestelmästä eroon pyrkiminen
ihmetyttää Kemiran henkilöstöä siksikin, että kriteerit siinä ovat
samat kuin johdon palkkioissa. Johdon palkitsemiseen ei kuitenkaan olla
kajoamassa. Lisäksi omistajille jaetaan osinkoa enemmän kuin yhtiön
ohjeistus vaatii.

Tulosjulkistuksen yhteydessä helmikuussa Kemira kertoi odottavansa
tälle vuodelle edellisvuotta parempaa liikevaihtoa sekä suurempaa
liikevoittoa. Perusteet voittopalkkioiden jakamiseen näyttävät siis vain
kasvavan.

Kemiran hallituksen on määrä päättää voittopalkkiojärjestelmän kohtalosta 24. maaliskuuta.

Pro Uutiset/ Katri Kangas

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu