Skip to content

Hyödynnä teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeen maksuttomia apuvälineitä


Hyvä työ – Pidempi työura -hanke tarjoaa apuvälineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen suunnittelualan työpaikoille. Konsultointi-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja tietopalveluja tarjoava Sito täydensi työkaluilla aiempia kyselyjään.

Infra-alan palveluyritys Sitossa työhyvinvointia on kehitetty jo pitkään. Työntekijöiden hyvinvointia kartoitetaan muun muassa joka toinen vuosi tehtävällä henkilöstökyselyllä, ja henkilöstöosasto vastaa työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Reilu vuosi sitten Sitossa päätettiin hyödyntää omien kyselyjen ohessa teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteistä Hyvä työ – Pidempi työura -työhyvinvointihanketta. Yhdessä yksikössä työntekijöiden keski-ikä on lähes 50 vuotta, ja Sitossa mietittiin keinoja, kuinka työntekijöiden työkykyä voitaisiin pitää yllä eläkeikään asti ja sen ylikin.

– Yksikön esimies ehdotti, että lähtisimme mukaan hankkeeseen. Yksikössä työskentelee noin kymmenen henkilöä, ja halusimme löytää keinoja, joiden avulla voimme tukea heidän työkykyään uran loppuvaiheilla, kertoo henkilöstön kehittämiskonsultti Tuula Virkkula.

Sito sai käyttöönsä kaksi työkalua. Työhyvinvointikysely Yksilötutkan avulla voidaan mitata henkilöstön hyvinvointia, kun taas Työpaikkatutkan avulla kehitystoimenpiteet saadaan suunniteltua ja vietyä käytäntöön. Työkalut perustuvat Työterveyslaitoksen kehittämään työkykytaloon.

– Kyselyjen ja workshopin perusteella kehittämiskohteet löytyivät terveydestä ja toimintakyvystä. Tarkempia toimenpiteitä mietimme lisäksi parihaastattelujen avulla, Virkkula kertoo.

Sopii myös suunnittelijoiden työhyvinvoinnin kehittämiseen

Virkkulan mukaan projektin aikana on saatu rohkaiseva tuloksia. Hän kiittelee hankkeen tarjoamia apuvälineitä.

– Työkalut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä ja niistä saa hyvin selville vertailukelpoista tietoa. Käytimme malleja ja kyselyjä hyväksi projektin alkuvaiheessa, kun selvitimme kehittämiskohteita ja mihin toimenpiteisiin priorisoimme.

Sitolla Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen työkaluja pilotoitiin tuotteistettuja palveluita tuottavan yksikön toimihenkilöillä. Virkkulan mielestä apuvälineet sopisivat hyvin myös suunnittelijoiden työhyvinvoinnin kehittämiseen.

– Meillä on tänä vuonna vuorossa henkilöstökysely, ja mietimme jatkossa, jos voisimme hyödyntää tätä välivuosina. Voisimme esimerkiksi kohdentaa kyselyn ja toimenpiteet jollekin tietylle kohderyhmälle, Virkkula miettii.

Siton ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Merilin Pienimäki on tyytyväinen siihen, miten Sitolla on ymmärretty työhyvinvoinnin merkitys yrityksen toiminnassa.

– On ollut puhetta, että pääsen itsekin kehittämistyöhön mukaan. Kyselyjen mukaan työhyvinvointi on ollut meillä hyvällä tasolla, vuoden 2014 alussa luottamusmiehenä aloittanut Pienimäki kertoo.

Tästä on kyse

Hyvä työ – Pidempi työura -työhyvinvointihanke

Kenelle

  • Valtakunnallisesta työhyvinvointihankkeesta on sovittu työehtosopimuksessa. Mukana ovat työnantajia edustava Teknologiateollisuus sekä alan palkansaajaliitot, myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.
  • Hankkeen tarjoama tuki ja apuvälineet ovat käytössä teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikkapalvelualan työpaikoilla.

Apuvälineet

  • Yritykset saavat käyttöönsä kaksi valmista Tutka-työkalua työhyvinvoinnin kehittämiseen ja mittaamiseen.
  • Työkaluissa on tutkimuksellinen ote, ja ne on kehitetty työhyvinvoinnin asiantuntijoiden tiimissä.- Sähköiseen ideapankkiin on kerätty työpaikkojen hyviä käytäntöjä.
  • Työkaluja voidaan käyttää myös muiden työhyvinvointiohjelmien apuna.

Muuta

  • Osallistuminen on yrityksille maksutonta. Myös maksullista asiantuntijapalvelua on saatavilla.
  • Uusia yrityksiä otetaan mukaan tämän vuoden huhtikuun loppuun asti. Tähän mennessä rekisteröityneiden yritysten käytössä ovat myös jatkossa maksutta työkalut, vertailutieto ja tuki toiminnan kehittämiseen.
  • Huhtikuun jälkeen hanke jatkuu uudistetulla konseptilla.

Lue lisää työhyvinvointihankkeesta

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu