Skip to content

Hyödynnä yhteistä mallia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien päivittämisessä

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Laki tukee työnantajaa verovähennyksellä, jos tämä järjestää työntekijöille ammatillista osaamista edistävää koulutusta. Työnantajalla on oikeus taloudelliseen verokannusteeseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohti.

Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta, jota työpaikat voivat käyttää apunaan.

Koulutussuunnitelma tulee laatia yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan kesken. Suunnitelmien tekemistä edellytetään myös pieniltä yrityksiltä, jotka eivät ole yt-lain piirissä, jos ne haluavat saada oikeuden verohelpotukseen.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kolmesta koulutuspäivästä raamisopimuksessa 28.11.2011.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu