Skip to content

ICT-ala ja talouskriisi – enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia

Julkaistu

Kategoriat

Talouskriisi ravisuttelee suomalaisia yrityksiä, siitä kertovat päivittäin toistuvat uutiset uusista lomautuksista ja irtisanomisista. ICT-alalla yrityksiä on saneerattu jo koko 2000-luvun ajan ja alan yrityksillä on näin takanaan se, mikä monella on vasta edessä. Hyvässä tuloskunnossa olevissa ICT-alan yrityksissä pitäisi nyt keskittyä palvelujen ja palvelukyvyn kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön vähentäminen jo vereslihalle saneeratuissa yrityksissä ei kilpailukykyä paranna vaan johtaa päinvastoin sen laskuun, pahimmillaan jopa toiminnan lamaantumiseen. Kilpailukykyä ja tulevaisuuskuntoa ei myöskään paranna kannattavuuden kustannuksella tapahtuva hintakilpailu, johon syyllistymisen oppeja ei toivottavasti ole unohdettu. ICT-palvelut auttavat asiakasyrityksiä kehittämään toimintaansa kustannustehokkaasti ja näin talouslama on alan yrityksille enemmänkin mahdollisuus kuin uhka, kunhan tilaisuuteen tartutaan oikealla tavalla.

Lamalääkkeeksi ollaan kaivamassa esiin vanhaa kunnon tupoa, vaikka sana onkin EK:n julistamassa pannassa. On käynnistetty neuvotteluja nykyisten työehtosopimusten voimassaoloajan pidentämisestä. Varmaankin ihan järkevää, kunhan palkkojen ostovoima kehittyy koko pidennetyn sopimuskauden positiivisesti. Palkkamaltti vaatii tuekseen muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi veroratkaisuja. Työsuhdeturvaa, luottamusmiesten asemaa sekä paikallisen sopimisen käytäntöjä on myös parannettava. Ratkaisuun pääseminen vaatii toimivaa kolmikantasopimista ja siihen sitoutumista. Hallituksen toimenpiteet eläkeiän nostamiseksi ja lipeäminen juuri aikaansaadusta sosiaalitupomallista ovat osoitus toisenlaisista pyrkimyksistä. Eläkeiän nostoa koskevalla yksipuolisella päätöksellään hallitus pääministerin johdolla osoittaa, että se ei kunnioita kolmikantasopimista. ICT-alan taustaryhmä tuomitsee hallituksen menettelyn ja antaa tukensa kattojärjestöjen vaatimukselle eläkepäätöksen purkamisesta.

Ennen neuvottelujen aloittamista jatkovuosista pitää kuitenkin nykyiset TES-velvoitteet hoitaa kuntoon. Liian monessa yrityksessä paikalliset neuvottelut matka-ajan korvauksista ja ylityökorvauksista ovat vielä kesken työnantajan nuivasta suhtautumista johtuen. Toivon, että asiat saadaan pikaisesti kuntoon.

TES:ssä sovittiin myös soveltamisalaa eli henkilöstöryhmärajaa – siis ketkä yrityksissä kuuluvat ylempiin toimihenkilöihin ja ketkä toimihenkilöihin – koskevista neuvotteluista. Neuvottelut on käynnistetty Elisassa, missä haetaan koko alaa koskevaa ratkaisua. Lopullinen rajanveto joudutaan kuitenkin hakemaan ratkaisulautakunnasta, kunhan ensin selviää sinne ratkaistavaksi vietävät tehtäväerimielisyydet.

ICT-alan taustaryhmä jatkaa aktiivisia ponnisteluja alan ylempien toimihenkilöiden työehtojen ja palkkauksen kohentamiseksi. Nykyinen tasokas työehtosopimus antaa hyvän pohjan sille työlle. Taustaryhmä tulee olemaan aktiivinen vaikuttaja niin eläkekysymyksessä kuin sopimusten pidentämistä koskevissa neuvotteluissa.

Matti Ollila
ICT-alan taustaryhmän puheenjohtaja
Pääluottamusmies, Elisa Oyj

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu