Skip to content

ICT-alalle uusi työehtosopimus

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelutyönantajat Palta ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi ICT-alan ylemmille toimihenkilöille.

Sopimus syntyi vihdoin pitkän neuvottelurupeaman jälkeen. Neuvottelutuloksesta nousevat esille kahtena pääasiana yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja ilmaisen työn tekemisen päättyminen.

Sopimus on voimassa marraskuuhun 2021. Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Jos paikalliseen sopimukseen ei päästä, ensimmäinen 1,3 prosentin suuruinen korotus maksetaan maaliskuun alusta lukien kaikille ylemmille toimihenkilöille.

Toinen palkankorotus maksetaan 1.2.2021 lukien, ellei toisin sovita. Ensi vuoden korotuksen suuruus on kaksi prosenttia, josta 1,2 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena ja 0,8 prosenttia työnantajan jakamana eränä, ellei toisin sovita.

Niin sanottujen kiky-tuntien poistaminen työehtosopimuksesta oli yksi keskeisimpiä tavoitteita. Tilalle työnantaja sai mahdollisuuden osoittaa perustellun tuotannollisen tarpeen edellyttämissä tilanteissa enintään 16 lisätuntia, joka korvataan kuukausipalkan lisäksi peruspalkalla. Samoin työnantajalla on mahdollisuus osoittaa kahdeksan tuntia palkallista koulutusta.

Lisätuntien osoittamisen voi välttää sopimalla paikallisesti toisin työehtosopimuksen työaikamääräyksistä. Lisätunteja ei voi osoittaa milloin tahansa, vaan ainoastaan erityisissä tilanteissa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu