Skip to content

ICT-alalta selkeä EI palkka-ankkurille

Julkaistu

Kategoriat

Työmarkkinaneuvotteluissa ei ole saatu tuloksia aikaan hetkeen. YTN:n aloista sopimuksettomassa tilassa on nyt rahoitusala. Keväällä neuvotteluvuoroon tulevat energia-ala sekä kemia ja kesällä ICT-ala.

Keskeinen syy ja haaste neuvottelujen takkuamiseen on Elinkeinoelämän Keskusliiton lanseeraama uusi ajattelumalli, ns. palkka-ankkuri. Tällä EK tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että teknologiateollisuuden palkkaratkaisu (0,5 % korotus ensimmäisenä vuonna) toimisi mallina, jota muiden alojen tulisi noudattaa tulevissa sopimusratkaisuissaan. Palkka-ankkurimallissa korotusprosentin saa kuulemma muilla aloilla alittaa, muttei ylittää. Linjaus on vähintäänkin outo! Nimenomaan EK:han ilmoitti yksipuolisesti muutamia vuosia sitten, ettei keskitettyjä sopimusratkaisuja enää tehdä.

Miksi kaikilla aloilla tulisi nyt sopia korotustaso teknologiateollisuuden mukaan? Eroavatko alojen tilanteet toisistaan vain noususuhdanteessa, eivät lamassa? Vai tarkoittaako paikallisen sopimisen korostaminen sitä, että jatkossa valitaan aina tunnusluvuiltaan heikoin ala, jonka ratkaisua kaikki muut alat pakotetaan noudattamaan?

YTN:n kanta on selkeä: aidolla liittokierroksella jokainen toimiala sopii palkkaratkaisunsa ja muut työsuhteen ehdot omista lähtökohdistaan. Ratkaisevia seikkoja ovat alan kannattavuus, palkanmaksuvara ja sopimusrakenne. Yhden alan ratkaisulla ei voida sitoa muiden toimialojen sopimusneuvotteluja. Keskitetyissä tuloratkaisuissa ei sinänsä ole mitään vikaa – päinvastoin – mutta ei aidolla liittokierroksella voida toimia taloudellisesti heikoimmilla olevan alan esimerkin johdattamina.

ICT-alan kahden suurimman toimijan osavuosikatsauksissa käytettiin tuloksesta sanoja “erinomainen, historian paras”. On siis itsestään selvää, ettei ICT-alalla tyydytä teknologiateollisuuden korotuksiin. Suhtautumisemme olisi varmasti erilainen, mikäli tuotanto olisi laskenut 30 %, tilauskanta 39 %, yritysten liikevaihto olisi 27 % pienempi kuin vuosi sitten ja henkilöstöä olisi laajoin mitoin irtisanottu ja lomautettu. Nämä synkät luvut kuvaavat teknologiateollisuuden tilannetta.

Lienee syytä vielä erikseen painottaa, että kysymys ei nyt ole mistään liittojen tai neuvottelujärjestöjen välisestä palkkakilpailusta eri aloilla. ICT-alan ja teknologiateollisuuden kannattavuudet ja työnantajien palkanmaksuvara vain eroavat toisistaan niin merkittävästi, että ICT-alalla on kohtuutonta vaatia palkka-ankkurimallin noudattamista.

Mika Varjonen
neuvottelija, YTN ICT-ala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu