Skip to content

ICT-alan raamineuvottelut alkoivat

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat Palta aloittivat työmarkkinakeskusjärjestöjen solmiman raamisopimuksen mukaiset neuvottelut tänään 7.11.2011. Ensimmäisessä tapaamisessa lähinnä tarkasteltiin lähtökohtia sopimuksen tekemiseen.

YTN ja Palta ehtivät jo alkusyksystä sopia palkoista, jotka ovat voimassa 30.9.2012 asti. Nämä sovitut korotukset ovat 1.10.2011 alkaen maksettu yleiskorotus 2,3 % ja 1.1.2012 alkaen maksettava yrityskohtainen erä 1,1 %. Nyt neuvotellaan näiden korotusten jälkeisistä raamiratkaisun mukaisista palkankorotuksista.

YTN:n tavoitteena on raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset siten, että mahdollisimman suuri osa palkankorotusvarasta käytetään yleiskorotuksiin. Yleiskorotusten lisäksi neuvoteltavana on 150 euron suuruinen sopimuskauden maksettava kertaerä.

Raamisopimuksen mukaan ensimmäisen 13 kk:n mittaisen jakson sopimuskorotus on 2,4 % ja tätä seuraavan 12 kk:n jakson 1,9 %. Sopimuskorotuksella tarkoitetaan palkantarkistuksia ja muita kustannusvaikutteisia työehtojen muutoksia.

Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 15.11.2011 ja YTN:n ICT-alan taustaryhmä kokoontuu arvioimaan neuvottelutilannetta samana päivänä.

Lisätietoja:
Mika Varjonen, pääneuvottelija, puh. 0400 016900, mika.varjonen@ytn.fi
Kosti Hyyppä, vastuullinen asiamies, neuvottelija, puh. 050 351 6177, kosti.hyyppa@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu