Skip to content

ICT-alan raamisopimusneuvottelujen tulokset

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n hallitus hyväksyi eilen 1.12. ICT-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen. YTN:n ja Paltan välinen työehtosopimus uudistetaan siten, että se on voimassa 31.10.2013 saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt voimassa olevaan työehtosopimukseen tulee kuukauden pituinen jatko ja raamisopimuksesta sovelletaan vain sen ns. ensimmäisen kauden kustannusvaikutusta. Neuvottelutuloksella ei ole vaikutusta aiemmin sovittuihin palkkaratkaisuihin. Neuvotteluissa sovittiin seuraavaa:

Palkankorotukset 1.10.2012

Ylempien toimihenkilöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.10.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 prosentilla.

Yrityskohtainen erä

Ylempien toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään 1.10.2012 lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,8 prosentin suuruinen yrityskohtainen erä. Erän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden syyskuun 2012 kuukausipalkoista luontoisetuineen. Erän jakamisesta sovitaan yhdessä pääluottamusmiehen tai ellei pääluottamusmiestä ole valittu, ylempien toimihenkilöiden edustajan kanssa. Ellei erän jakamisesta päästä sopimukseen, jaetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan harkinnan mukaan.

Kertaerä

Jokaiselle tämän sopimuksen piirissä olevalle täysiaikaiselle ylemmälle toimihenkilölle maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä 1.10.2012 jälkeen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaiselle ylemmälle toimihenkilölle maksettava summa on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikaisen ylemmän toimihenkilön työaika on täyttä työaikaa alempi. Kertaerä maksetaan vain henkilölle, jonka työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 3 kuukautta ennen edellä mainittua erän maksuajankohtaa.

Jos työntekijä on palkattomalla jaksolla, hänelle maksetaan kertaerä työhön paluun jälkeen lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä, jos hän palaa työhön sopimuskauden aikana.

Palvelusvuosilisä

Ylemmälle toimihenkilölle, jonka työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti 12 vuotta, maksetaan erillisenä lisänä 95 euroa 1.10.2012 lukien.

Lisäksi sovittiin:
o Menettelystä silloin, kun alan yhtiöissä otetaan käyttöön uusia toimenkuvia tai mikäli siirrytään sellaiseen tehtävään, jota ei ole aiemmin ole ollut käytössä.
o Pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle jatyösuojeluvaltuutetulle maksettavien korvauksien korotuksesta 5 %:lla sopimuskauden alusta lukien.
o Etätyötä koskevien periaatteiden käsittelystä pääluottamusmiehen kanssa.
o Työryhmästä, joka selvittää sopimuskauden aikana vuokratyödirektiivin aiheuttamat mahdolliset muutokset työehtosopimukseen.

Lisätietoja:
Mika Varjonen, pääneuvottelija, puh. 0400 016900, mika.varjonen(at)ytn.fi
Kosti Hyyppä, vastuullinen asiamies, neuvottelija, puh. 050 351 6177, kosti.hyyppa(at)ytn.fi
Jan Degerlund, lakimies, neuvottelija, jan.degerlund(at)ytn.fi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu