Skip to content

INFO: Syksyn neuvottelukierros

Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet useilla toimialoilla. Tälle sivulle päivitämme neuvottelukierroksen aikana tiedot eri alojen tilanteesta. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät sopimusalojen omilta alasivuilta.

Mitä YTN tavoittelee neuvotteluissa?

 • Vähintään palkansaajien ostovoiman myönteisen kehityksen turvaavia palkankorotuksia tai vastaavaa sopimuksen kustannusvaikutusta. Ostovoimaa voidaan tukea veronalennuksilla. Kilpailukykysopimuksen tuoman maksurasituksen verran.
 • Korotusten tekemistä kaikille yhtenäisinä yleiskorotuksina. Vaihtoehtona tälle voi kokonaan tai osittain olla kaikille korotukset takaavalla perälaudalla varustettu paikallinen ratkaisu. Yleiskorotuksen päälle voidaan sopia yrityskohtaisia eriä.
 • Kilpailukykysopimuksen tuoman 24 tunnin työajan pidennyksen poistamista.
 • Etätyön kirjaaminen sopimuksiin niin, että siitä voidaan tehdä paikallinen sopimus luottamusmiehen kanssa.
 • Matka-ajan lukeminen työajan piiriin. Työnantajan aloitteesta tapahtuvat, työhön liittyvat työ- ja koulutusmatkat, sekä niihin käytettävä matka-aika luetaan työsuoritukseksi.
 • Matkalla tehdyn työajan lukeminen työajaksi. Jos matka-aika ei ole varsinaista työaikaa ja matkalla tehdään töitä, tulee tämä aika lukea työajaksi.
 • Neuvoteltaessa työnantajan ja luottamusmiehen välillä, tulee luottamusmiehen olla tasavertaisessa asemassa neuvottelutilanteessa läsnä olevan avun kanssa. Jos työnantaja käyttää laki- tai muuta apua neuvottelussa, tulee luottamusmiehellä olla läsnä yhtäläinen tuki.
 •  Henkilöstölle sovitaan mahdollisuus valita todellista valtaa käyttävä edustaja yrityksen hallintoon. Paikallisesti valitaan yrityksen tilanteeseen sopivin edustaja.

Lisäksi toimialakohtaisesti on asetettu tavoitteita, jotka huomioivat
kyseisen sopimusalan erityispiirteet ylempien toimihenkilöiden
näkökulmasta.

Lisätiedot neuvottelutavoitteista:
Heikki Kauppi, puheenjohtaja
heikki.kauppi(at)ytn.fi

Petteri Oksa, neuvottelupäällikkö
petteri.oksa(at)ytn.fi

YTN:n työehtosopimusten tilanne sopimusaloilla (päivitetään jatkuvasti):

 
Finanssiala FA:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa neuvoteltava työehtosopimus Rahoitusalan työehtosopimus
– sopimuskausi päättyi 30.11.2017, neuvottelut käynnissä
– Alalle asetettiin ylityökielto 8.12.

 

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa neuvoteltavat työehtosopimukset

 

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille
– sopimuskausi päättyi 31.10.2017.
– YTN:n hallitus hyväksyi sopimuksen 15.11. kokouksessaan

 

  Huolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöt (Mainparter Oy)
– sopimuskausi päättyy 30.10.2017, neuvottelut käynnissä

 

  Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
– sopimuskausi päättyi 31.10.2017.
– Neuvottelutulos saavutettiin 10.11., YTN:n hallitus hyväksyi sopimuksen 15.11. kokouksessaan
  Yrityskehitysorganisaatioita koskeva ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
– sopimuskausi päättyy 31.12.2017, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n ja Paltan kanssa neuvoteltava sopimus Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
– sopimuskausi päättyi 31.10.2017
– Neuvottelutulos saavutettiin 7.12. YTN:n hallitus käsittelee asian 13.12. kokouksessaan.

 

Kemianteollisuus ry:n kanssa neuvoteltava sopimus Kemian teollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
– sopimuskausi päättyy 30.11.2017
– neuvottelutulos saavutettu 2.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.

 

Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltava sopimus

 

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
– sopimuskausi päättyi 31.10.2017
– neuvottelutulos saavutettu 1.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.

 

Teknologiateollisuus ry:n ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n kanssa neuvoteltava sopimus

 

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
– sopimuskausi päättyi 31.10.2017.
– neuvottelutulos saavutettu 1.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.

 

Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltava sopimus Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
– sopimuskausi päättyi 31.10.2017
neuvottelutulos saavutettu 1.11., YTN:n hallitus hyväksyi uuden sopimuksen 6.11.
Muut

 

Millog Oy
– sopimuskausi päättyy 31.10.2017
– sopimuksen neuvottelevat YTN ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

 

  Yleisradio Oy
– sopimuskausi päättyy 30.11.2017, neuvottelut käynnissä
– ylempiä toimihenkilöitä edustaa YLEn Ylemmät Toimihenkilöt

 

Vuonna 2018 päättyvät sopimukset:

 • Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien palveluksessa olevia toimihenkilöitä koskeva TES
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus (Itella Information Oy)
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät joulukuun 2017 alussa
 • Finnair Oyj
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin. Sopimukset neuvottelevat Finnairin Ylemmät FYT ja Finnairin insinöörit FIRY
 • Hansel Oy
  sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • LTY (Inspecta Oy, Tieliikelaitos Destia, Ilmailulaitos Finavia, Metsähallitus, Luotsausliikelaitos, Varustamoliikelaitos)
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Luotsausalan työehtosopimus (Finnpilot Pilotage Oy)
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Suomen riistakeskus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • VR-Yhtymä/Rautatieala
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin. Ylempiä toimihenkilöitä neuvotteluissa edustaa VR-Akava
 • Yksityisen laboratorialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
 • Ylioppilasikuntien työehtosopimus
  Sopimuskausi päättyy 31.1.2018, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin

Muut:

 • Aalto University Executive Eduvation Oy
  Sopimus päättyy 31.1.2019
 • Finnvera Oy
  Sopimus voimassa toistaiseksi, seuraa rahoitusalan voimassaoloa

Aloja, joilla ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta:

 • Elintarvikeala
 • Graafinen ala
 • Metsäteollisuus
 • Kaupan ala
 • Rakennusteollisuus

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu