Skip to content

Itella aloittaa yt-neuvottelut

Itella aloittaa yt-neuvottelut

Itella käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Suomessa 15.4.2013. Suunnitellut muutokset koskevat keskitettyjä ja hajautettuja konsernitoimintoja, Itella Viestinvälitystä ja Itella Logistiikkaa Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

Neuvottelujen ja muutosten piirissä on kaikissa maissa yhteensä noin 1500 henkilöä, jotka pääsääntöisesti työskentelevät hallinnollisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Alustavien arvioiden mukaan vähentämistarpeeksi arvioidaan enintään 350 henkilöä, joista enintään 290 Suomessa.

Itella-konserni tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin Suomessa, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, työstä-työhön -tukipaketin Itellan ulkopuolella oleville työmarkkinoille, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Muissa maissa toimitaan paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä edellyttää, että työnantajalla on neuvotteluvelvollisuus työntekijöiden edustajien kanssa ennen kuin työnantaja tekee sellaisia liiketoimintaa koskevia päätöksiä, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan.
– Tässä vaiheessa neuvotteluja me luottamusmiehet emme voi kertoa tilanteesta enempää, mutta Itellan Ylemmät -yritysyhdistys tulee järjestämään tiedotustilaisuuksia heti, kun kerrottavaa on, Itellan luottamusmies Ari Nieminen sanoo.

Tukea tilanteeseen saa omalta esimieheltä, työyhteisöltä ja työterveyshuollosta. YTN:n palvelutoimialojen lakimiehet antavat neuvottelutukea luottamusmiehille. Jäseniä suoraan neuvovat oman liiton lakimiehet.
– Tässä vaiheessa neuvotteluja kehotan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä tarkistamaan, että on jonkun YTN-liiton jäsen. Nyt on viimeiset hetket liittyä, jos irtisanomisen osuessa omalle kohdalle meinaa saada lakitukea liitosta, Nieminen kehottaa.

Luottamusmiehet Itellassa ovat Ilkka Koskenniemi p. 040 7155 800 ja Ari P. Nieminen p. 040 5576 872.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu