Skip to content

Itellan työntekijät tarvitsevat muutosturvaa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokarin mielestä postialan sopimusneuvotteluissa on huolehdittava riittävästä muutosturvasta. Hän muistuttaa, että kysymyksessä on ison rakennemuutoksen keskellä oleva ala.
–  Muutosturvasta huolehtiminen on erityisen tärkeää silloin, kun näköpiirissä on suuria muutoksia henkilöstön vähennystarpeineen. Postiala joutuu väistämättä sopeutumaan kannettavan postin vähenemiseen, mutta kustannuksia ei saa sälyttää yksinomaan Itellan henkilöstön kannettavaksi, hän sanoo.

Palvelualojen työnantajat PALTAn  ja Posti- ja Logistiikka-alan Unioni PAUn neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat ajautuneet sovitteluun. Neuvotteluja jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla ainakin huomiseen.
PAU on vaatinut neuvotteluissa yhteistoimintamenettelyä, jossa vähennystarve määritellään työpaikkalähtöisesti. PAU vaatii myös kokoaikatyön takaamista nykyisessä laajuudessa sekä alihankinnan ja vuokratyövoiman käytön estämistä irtisanomisuhan alla olevilla työpaikoilla.

Porokarin mielestä Itellan on löydettävä myös muita sopeutumiskeinoja kuin henkilöstön irtisanomiset. Hän huomauttaa postin palvelujen kuuluvan peruspalveluihin, joita Itellan osalta säätelee muun muassa yleispalveluvelvoite.
– Nyt on tärkeä löytää ratkaisu, jonka varassa Itella ja henkilöstö voivat suunnitella tulevaisuutta ilman suurta huolta. Tähän kuuluu kunnollinen muutosturva irtisanottaville, hän sanoo.
 
Lisätietoja: YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari, p. 040 583 3476

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu