Skip to content

Järjestösektorin taustaryhmä aloitti toimintansa

Julkaistu

Kategoriat

Järjestösektorin taustaryhmä aloitti toimintansa

Järjestösektorin
ensimmäinen taustaryhmä järjestäytyi kokouksessaan 16.2.2010.
Taustaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Juhana Harju Suomen
Ylioppilaskuntien Liitosta ja varapuheenjohtajaksi Tuulikki Grönholm
Turun yliopiston ylioppilaskunnasta. Muita jäseniä ovat Abidine Al
Ouatiq Suomen Standardisoimisliitosta, Maija Eränen Circo Aereo ry:stä,
Anne Holmberg Asumispalvelusäätiöstä, Kimmo Hollmen Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta, Janne Mertala Haaga-Helian
opiskelijakunnasta, Timo Ruoko Suomen Sydänliitosta ja Juha Valta Suomen
World Visionista.

Taustaryhmän tehtävänä on koordinoida
akavalaista edunvalvontaa ja järjestäytymistä järjestösektorilla muun
muassa kehittämällä akavalaista sopimustoimintaa sekä yhteistyötä
sektorilla toimiviin työnantaja- ja palkansaajajärjestöihin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu