Skip to content

Jäsenilta 8.12.2014: Järjestötyö on vuoristorataa

Julkaistu

Kategoriat

Järjestötyötä
tekevillä on aivan oma erityinen työmarkkinaprofiilinsa, todettiin YTN
Järjestösektorin jäsenillassa, jossa esiteltiin tuoreen Palkkatyössä
kolmannella sektorilla -tutkimuksen tulokset.   

Tutkija, YTT, KTM Petri Ruuskanen Jyväskylän yliopistolta kertoi YTN järjestösektorin jäsenillassa mielenkiintoisia tuloksia Palkkatyössä kolmannella sektorilla -tutkimuksesta.

Työ
järjestöissä on muuttumassa. 1990-luvun laman jälkeen kolmannen
sektorin työnantajien määrä on kaksinkertaistunut ja palkkatyön osuus
noussut merkittävästi – erityisesti sosiaalialalla. Perinteisestä
edunvalvojaroolista järjestöt ovat siirtymässä palveluntuottajiksi,
jotka hoitavat aina vain enemmän julkisen sektorin tehtäviä.

Myös aiemmin vieraat asiat, kuten kilpailu ja tulosseuranta, ovat tulleet osaksi järjestötyötä.

Samaan
aikaan kolmannen sektorin työ mielletään Suomessa helposti edelleen
vapaaehtoistyöksi eikä niinkään julkisen ja yksityisen sektorin
kumppaniksi.


Noin
60 jäsentä ja henkilöstöedustajaa osallistui YTN:n järjestösektorin
Palkkatyössä kolmannella sektorilla -jäsentilaisuuteen. Kuva: Markku
Ojala

Työn imusta voimaa

Kolmannen
sektorin työntekijöillä on Ruuskasen mukaan  aivan oma
työmarkkinaprofiilinsa. Tyypillinen työntekijä on hyvin koulutettu,
asiantuntijaroolissa oleva nainen pienellä työpaikalla, jossa hän
työskentelee yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.

Hieman
yllättäen tutkimuksesta selvisi, että vaikka työtyytyväisyys on
korkealla tasolla, niin se on kuitenkin heikompaa kuin julkisella tai
yksityisellä sektorilla. Tämä selittyy työn epävarmuudella ja
ennakoimattomuudella, kiireellä, johtamisongelmilla sekä työskentelyllä
vapaaehtoisten kanssa, mikä vaikuttaa kielteisesti mm. työaikoihin.
Kuitenkin järjestötyössä koetaan suurempaa työn imua kuin muilla
sektoreilla.

Tutkimustulosten avaus herätti jäsenillassa paljon
keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Monet osanottajat kertoivat, miten
helppo on samaistua sekä kerrottuihin hyviin asioihin että ongelmiin. 
Kuulijat kaipasivat lisäksi palkkakeskustelua, joka oli rajattu
tutkimuksen ulkopuolelle. Tilaisuudessa todettiin, että järjestötyö ei
ole tasaista maantietä vaan kokemukset muistuttavat usein vuoristorataa.
Tulee negatiivisia kokemuksia ja toisaalta erityisiä onnistumisen
kokemuksia, joiden ansioista työ on palkitsevaa.

Tilaisuuden lopuksi asiamies Saara Aikio
johdatteli osallistujat pureskelemaan etukäteen mietittyjä
väitteitä/teesejä, jotka liittyvät järjestötyöhön. Osallistujat
tunnistivat järjestötyölle tyypillisiä ominaispiirteitä. Näiden pohjalta
keskustelu oli hedelmällistä ja antoi paljon eväitä edunvalvonta- ja
järjestötyöhön. Teesien käsittely jatkuu järjestösektorin
taustaryhmässä.

Teksti: Saara Aikio

Palkkatyössä
kolmannella sektorilla – faktaa ja fiktiota -jäseniltaa järjestettiin
8.12.2014 jouluisen tunnelmallisessa AnnaK:ssa Helsingissä. Tilaisuuden
vetäjänä toimi YTN Järjestösektorin vastuullinen asiamies Kari Eskola.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu