Skip to content

Kansainvälinen turvallisuuspäivä 28.4.2016: Kumiteollisuus haastaa jäsenyritykset tekemään turvallisuushavainnointeja

Julkaistu

Kategoriat

Turvallinen työyhteisö rakentuu teoista. Ennakoiva, määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ on avain turvallisuuskulttuurin rakentumiseen. Tämän vuoden kansainvälisen turvallisuuspäivän teemana on ennakoivan turvallisuuskulttuurin edistäminen. Kumiteollisuus ry:n työmarkkinaosapuolet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa haastavat kaikki jäsenyritykset tekemään mahdollisimman paljon turvallisuushavainnointeja.

Kumiteollisuus on asettanut yhteisen tavoitteen alan tapaturmataajuuden laskemiseksi. Tavoitteen taustalla on tarve vähentää yrityksissä tapahtuvia työtapaturmia, työtapaturmista ja sairauspoissaoloista sekä ennenaikaista eläkkeistä johtuvia kustannuksia ja rakentaa työpaikoille toimiva turvallisuus- ja työyhteisökulttuuri, joka edistää turvallisia työolosuhteita ja hyvinvointia työssä. Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisellä parannetaan myös liiketoiminnan edellytyksiä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hyvä turvallisuuskulttuuri ja hyvinvoiva työyhteisö ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen tulevaisuuden menestymisessä.

Kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten ponnistelut turvallisuuden parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Kumiteollisuuden vuosittaisen indikaattorikyselyn mukaan kumiteollisuuden tapaturmataajuus laski viime vuonna reilut 14 prosenttia. Hyvät tulokset palkitsevat ja kannustavat jatkamaan turvallisuuden kehittämistä työpaikoilla. Turvallisen ja hyvinvoivan työpaikan rakentaminen ja säilyttäminen edellyttääkin työtä jatkuvan parantamisen hengessä.

Alan sopimusosapuolet haluavat edistää ennakoivan turvallisuuskulttuurin juurtumista kumiteollisuuden työpaikoille, ja haastavat kaikki jäsenyritykset tekemään mahdollisimman paljon turvallisuushavainnointeja kansainvälisen turvallisuuspäivän 28.4.2016 aikana. Eniten turvallisuushavainnointeja suhteessa henkilöstömääräänsä kerännyt yritys ja sen henkilöstö palkitaan työyhteisön hyvinvointia edistävällä palkinnolla.

Kumiteollisuus ry
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Ammattiliitto Pro ry
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työturvallisuuskeskus TTK

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu