Skip to content

Kaupan alalle TES

Julkaistu

Kategoriat

Kaupan alalle työehtosopimus – mutta ei kaikille henkilöstöryhmille
Sopijaosapuolet Palvelualojen Ammattiliitto PAM ja työnantajaa edustava Kaupan Liitto pääsivät sopimukseen kolmivuotisesta ratkaisusta (20.4.2010 -31.3.2013) koskien kaupan alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Sopimus on kuitenkin irtisanottavissa vuosittain ennen sopimusvuoden päättymistä. Kaupan alan ratkaisussa huomiota kiinnittää se, että sopimuksen irtisanomiseen ei tarvitse mitään erityistä syytä.

Palkkoja korotetaan tänä vuonna kahdesti, 1.5.2010 0,7 prosenttia ja 1.10.2010 15 euroa/kk. Lisäksi korotetaan palkkataulukkoja palkkaluokittelun kehittämiseksi ja 2. kalleusluokan poistamiseksi. Vuosien 2011 ja 2012 palkankorotuksista tulee sopia vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Äitiys- ja isyysvapaan palkan osalta voi työnantaja myös maksaa ko. vapaan palkan kokonaisuudessaan ja hakea sairasvakuutuslain vastaavat korvaukset.

Tähän asti työnantajan on pitänyt korvata palkan ja SVL:n korvauksen välinen erotus. Molemmat maksutavat ovat siis käytössä uuden sopimuksen myötä. Työehtosopimuksessa sovittiin myös entistä joustavammista työajan järjestelymahdollisuuksista.

TES ei koske ylempiä toimihenkilöitä

Kaupan alan yleissitova TES ei koske ylempiä toimihenkilöitä. Alan TES:n 1. § on kirjattu sopimuksen ulottuvuudesta: ” Sopimus koskee työaikalain alaisia täysin työkykyisiä työntekijöitä”. Avainsana on nimenomaisesti “työntekijä”.

Vaikka asiaa sivutaan usein mainiten, että vain yrityksen ylin johto on TES:n ulkopuolella, voidaan todeta yksiselitteisesti, ettei TES:a sovelleta kokonaisuudessaan ylempiin toimihenkilöihin, vaan osassa yrityksiä vain osittain tai soveltaen.

Tämä asia nousi esiin myös 16.4.2010 järjestetyn kaupan alan työtaistelun yhteydessä, jossa ylemmät toimihenkilöt olivat lakon ulkopuolella, eikä tässä yhteydessä rajausta kyseenalaistanut yksikään osapuoli. Lue lisää kaupan alan tiedotteesta, jonka löydät täältä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu