Skip to content

Kaupan alan asiantuntijat tekevät töitä ilmaiseksi 218 tuntia vuodessa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Kaupan alalla työskentelevistä akavalaisista 85 prosenttia tekevät jatkuvasti tai ajoittain ylitöitä. Ainoastaan alle yhdeksän prosenttia saa ylitöistään nykyisen työaikalainsäädännön mukaisen korvauksen. Ilman minkäänlaista korvausta jää jopa 36 prosenttia alan ylemmistä toimihenkilöistä.

– Jo nyt ylemmät toimihenkilöt työskentelevät kaupan alalla 41,2  tuntia viikossa  ja suosituin tapa ylitöiden korvaamiseksi näyttää olevan se, ettei suurelle osalle korvata niitä mitenkään, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula Ylemmät Toimihenkilöt YTN:stä.- On hankalaa neuvotella 24 tunnin työajan pidentämisestä, kun jäsenillämme se toteutuu jo moninkertaisesti ja vieläpä ilmaiseksi, Rantamaula huomauttaa.

Korvaamattomien ylitöiden myötä ansiomenetykset ovat pahimmillaan jopa 6400 euroa vuodessa. Lisäksi suurella osalla alan asiantuntijoista on jo useamman vuoden ajan jääneet yleiskorotukset saamatta, kun omaa työehtosopimusta ylemmillä toimihenkilöillä ei alalla ole.

– Työaikoihin liittyvät asiat ovat alalla retuperällä, useilla työpaikoilla työajanseurantaa ei ole ollenkaan tai se on puutteellista. Työnantajan totaalinen neuvotteluhaluttomuus ei paranna tilannetta ja näin alan sisällä harmaa talous jatkaa kasvuaan, Rantamaula toteaa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN tavoittelee kaupan alalla omaa työehtosopimusta, mikä saattaisi alan asiantuntijat samaan asemaan muiden henkilöstöryhmien kanssa. Ylemmät toimihenkilöt ovat yritysten avainhenkilöitä ja  erittäin sitoutuneita työhönsä, mutta siitä huolimatta työnantajalla ei ole halua lisätä vuoropuhelua tai hyödyntää heidän korkeaa osaamistaan työsuhteen ehtojen parantamiseksi.

– Modernin työehtosopimuksen kautta olisi helppo sopia raamit kautta linjan moneen asiaan, kuten esimerkiksi työaikajärjestelyille, sanoo Rantamaula. – Sen puitteissa olisi myös helpompi edistää paikallisen sopimisen agendaa, minkä avulla vuoropuhelun laatu ja määrä alalla paranisi, muistuttaa Rantamaula.

Lisätiedot:
Ville-Veikko Rantamaula, kaupan alan projektin vetäjä
p. 040 832 6682

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu