Skip to content

Kaupan alan painostustoimet 2.-8.5. ja lakkoavustukset

YTN aloittaa kaupan alalla painostustoimet toukokuussa seuraavasti:

Kaikki
painostustoimet ja työnseisaukset koskevat erikseen ilmoitetuissa
yrityksissä ylempiä toimihenkilöitä, jotka eivät ole PAMin
työehtosopimuksen piirissä. Toimenpiteet eivät koske työterveyshuollossa
työskenteleviä.

Ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen
määräaikaiset kiellot 2.5.2017 (kello 00.00) – 8.5.2017 (kello 24.00) alla mainituissa Kaupan liiton jäsenyrityksissä ja niiden tytäryhtiöissä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

 • Kesko Oyj      
 • SOK
 • Stockmann
 • Oriola
 • Instru Optiikka
 • Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Työnseisaus, alla mainituissa Kaupan liiton jäsenyrityksissä ja niiden tytäryhtiöissä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

2.5. kello 00.00-12.00
5.5. kello 12.00-00.00   

 • Kesko Oyj     
 • SOK      
 • Stockmann      
 • Oriola     
 • InstruOptiikka      
 • Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Työseisaus 4.5. 00.00-24.00 VAIN      

 • Kesko Oyj tytäryhtiöineen rajattuna Keskon päivittäistavarakaupan toimialan Vantaan Hakkilaan sijoitettuihin toimintoihin “Tavarakauppa” ja “Toimitusketjun ohjaus” 
 • Inex Partners Oy tytäryhtiöineen     

Lakkoavustukset

Lakkoavustus on YTN:n jäsenliittojen maksama korvaus lakon takia ansiotuloa vaille jääneille jäsenille. Lakkoavustusta haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeelle avataan ensi viikolla verkkosivuillamme.

Lakkoavustuksen määrä

 • 50 euroa/päivä (Veronpidätyksen jälkeen summa on 41,50 euroa/päivä. YTN suorittaa ennakonpidätyksen ja toimittaa asiasta tiedot verottajalle.)
 • Lakkoavustusta maksetaan 2.5.2017, 4.5.2017 ja 5.5.2017 työnseisauksiin osallistuneille. Huoltajuus ei vaikuta lakkoavustuksen määrään.

Lakkoavustuksen maksatusperuste

 • Lakkoavustuksen maksatuksen edellytyksenä on lakossa oleminen, liiton jäsenyys ja oikein täytetty maksatuskaavake. YTN hyväksyy liukumien ja muiden vapaiden käytön lakon aikana.
 • Maksatuskaavake löytyy täältä: https://lakko.ytn.fi/
 • Avustusta on haettava viimeistään 15.5.2017 mennessä

Lakkoavustuksen saajat

 • Henkilö, joka on allekirjoittanut YTN:n jäsenliiton jäseneksiliittymislomakkeen ennen lakon alkamista.
 • YTN:n keskuslakkotoimikunta voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää lakkoavustuksen maksatusluvan henkilölle, joka osallistuu lakkoon, mutta järjestäytyy ja liittyy YTN-liittoon vasta lakon alkamisen jälkeen.

Mitä painostustoimet tarkoittavat?

Ylityökielto:      

 • Tehdään säännöllinen työaika 7,5 tuntia enintään.   
 • Liukumia voi vähentää, ei kasvattaa      
 • Ei lueta sähköposteja tai vastata työpuheluihin vapaa-ajalla    Vuosilomapäiviä yms. voi käyttää normaalisti      
 • Ylityökielto tuo konkreettisesti yrityksissä näkyviin asiantuntijoiden
  tekemät korvauksettomat työtunnit, jotka vuositasolla ovat useita satoja
  tunteja

Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto:      

 • Matkustetaan vain säännöllisellä työajalla.      
 • Ei lähdetä sunnuntaina työmatkalle vaan vasta maanantaina aamulla.     Kodin ja työpaikan väliset matkat ovat eri asia.        

Työnseisaukset:      

 • Eivät tule koskaan yllätyksenä työantajalle, kahden viikon varoaika    
  Laillinen mielenilmaus, jolla vauhditetaan neuvotteluja      
 • Liitto kantaa vastuun ilmoituksista yms.      
 • Työnseisausten ajalta maksetaan lakkoavustus YTN-liiton jäsenille    Lakkoavustuksen määrä on 50 euroa/työpäivä.      
 • Avustus on veronalaista tuloa, josta pidätetään erillisen taulukon mukainen ennakonpidätys.   
 • Verojen jälkeen avustus on 41,50 euroa/päivä.   
 • Työnseisausten aikana 2.5. ja 5.5. paussitilaisuudet kaupan asiantuntijoille Helsingin keskustassa, lue lisää täältä.

Ota yhteyttä!

Päivystyspuhelimemme palvelee alalla
työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä numerossa 040 3523 671:  

 • arkisin klo 8-20, viikonloppuna klo 10-14
 • 30.4. klo 18.00 alkaen 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina viikonpäivinä  8.5. saakka

Sähköposti: kauppa(at)ytn.fi.

Ajantasaista infoa tilanteesta verkkosivujen lisäksi somesta: facebook.com/ylemmattoimihenkilot ja twitter.com/YTN_ry

Miksi painostustoimet?

YTN on ollut vuosien mittaan erittäin aloitteellinen Kaupan liiton
suuntaan, erityisesti vuonna 2014 aloittamamme kaupan projektin jälkeen.
Viimeksi helmikuussa esitimme neuvottelujen aloittamista modernista
tuottavuutta ja hyvinvointia edistävästä sopimuksesta, minkä avulla
paikallista sopimista voitaisiin lisätä merkittävästi alalla. Maaliskuun
alussa saimme kielteisen vastauksen työnantajaliitolta. Esittämäämme
malliin voit tutustua täällä
.

Alan asiantuntijoiden työolosuhteet ovat karanneet täysin käsistä; korvauksetonta ylityötä tehdään satoja tunteja vuodessa, yleiskorotukset ovat isolta osalta jääneet jo vuosia saamatta, työajan seurantaa ei kaikissa yrityksissä ole ja asiantuntijoiden sekä esimiesten jaksaminen on henkilöstövähennyksien vuoksi koetuksella. Lisäksi niin sanottujen keskusjärjestösopimusten päättyminen jättää alan 30 000 ylempää toimihenkilöä ilman minkäänlaista sopimusten tuomaa turvaa.

Työnantajan täydellinen haluttomuus käynnistää neuvotteluja on ajanut tilanteen siihen, että YTN aloittaa painostustoimenpiteet alalla. Kaikki painostustoimet perutaan, mikäli Kaupan liitto aloittaa YTN:n kanssa neuvottelut.

Lue lisää taustoista ja tutustu tarjoamaamme malliin YTN kaupan sivulla.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu