Skip to content

Kaupan kasvu hiipuu

Julkaistu

Kategoriat

Kaupan kasvu hiipuu

Kaupan Liitto ennustaa vähittäiskaupan määrän kasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna puolitoista prosenttia. Riskit huonompaan kehitykseen ovat kuitenkin olemassa, jos kansainvälinen epävarmuus heijastuu reaalitalouteen, suomalaiset veronmaksajat joutuvat finanssikriisin maksumiehiksi ja julkista velkaantumista aletaan paikata yksityisten palvelujen kustannuksella. Tällöin vähittäiskaupan myynnin kasvu voi jäädä vain yhteen prosenttiin ja pysähtyä ensi vuonna kokonaan.

Autokauppaa vetää nousuun tänä vuonna ennen kaikkea yritysmyynti. Myynnin ennustetaan kasvavan noin 10 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu viiteen prosenttiin. Jos alasuuntaiset riskit toteutuvat, autojen myynnin volyymi kasvaa tänä vuonna seitsemän prosenttia ja ensi vuonna enää kolme.

Tukkukaupan myyntiä kohentavat elpyvä teollisuus, kasvavat investoinnit ja rakentaminen. Tukkukaupan myynnin määrä kasvaa tänä vuonna kuusi prosenttia ja ensi vuonna viisi. Jos teollisuuden ja viennin määrän kasvu eivät kuitenkaan jatku vahvana, ja Suomi menettää asemaansa vientimarkkinoilla, tukkukaupan kasvu hidastuu ensi vuonna kolmeen prosenttiin.

Kansainvälinen epävarmuus, julkinen velkaantuminen ja siihen liittyvät poliittiset päätökset, kiihtyvä inflaatio ja loppuvuodesta nouseva korkotaso lisäävät tänä vuonna kuluttajien epävarmuutta ja hidastavat yksityisen kulutuksen ja kaupan kasvua. Kuluttajien epävarmuus tulee näkymään ennen kaikkea kestokulutustavaroiden myynnissä. Loppuvuoden myynnin kasvu jää selvästi viime vuoden vastaavasta.

Viime vuosi keskiarvoa heikompi

Viime vuonna vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,9 prosenttia ja arvo 3,8 prosenttia, kun pitkän aikavälin keskiarvot 1990-luvun laman jälkeen ovat yli neljä prosenttia. Kesäkuusta vähittäiskaupan myynnin kasvu kiihtyi alkuvuoteen verrattuna ja ylsi lähes pitkän aikavälin keskimääräisiin kasvulukuihin.

Työllisyys kasvaa maltillisesti

Tänä vuonna kaupan työllisyys kasvaa runsaat kaksi prosenttia ja ensi vuonna puolitoista prosenttia. Kaupan työllisyys on jo lähtenyt hitaaseen nousuun; viime vuonna työllisyys kasvoi 2000 työllisellä 298 000 henkeen.

Vähittäiskaupan työllisyys pieneni viime vuonna 1000 hengellä 0,6 prosenttia, mutta tänä vuonna työllisyyden ennustetaan kasvavan puolellatoista prosentilla. Kasvuvauhdin ei kuitenkaan odoteta nopeutuvan 2012, vaan se jää noin puoleen prosenttiin.

Tukkakauppa oli kaupan ainoana alatoimiala, joka lisäsi työllisyyttään viime vuonna runsaalla kolmella prosentilla. Saman kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan myös tänä ja ensi vuonna. Autokaupan työllisyys säilyi viime vuonna edellisvuoden tasolla, ja tänä vuonna kasvuvauhdin ennustetaan olevan kaksi prosenttia. Ensi vuonna työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puoleentoista prosenttiin.

Lisätietoja aiheesta löydät Kaupan Liiton sivuilta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu