Skip to content

Kaupan liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni vuonna 2012

Julkaistu

Kategoriat

Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 131 miljardiin euroon vuonna 2012. Kasvua edellisestä vuodesta oli 6,2 miljardia euroa eli 4,9 prosenttia. Vaikka liikevaihto kasvoi kaupassa, kannattavuus kuitenkin heikkeni. Käyttökate ja liiketulos putosivat kumpikin 0,6 prosenttiyksikköä ja olivat 3,1 ja 2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kaupan pk-yritykset kattoivat kaupan liikevaihdosta runsaat 35 prosenttia. Liikevaihtoa niille kertyi 46,2 miljardia euroa. Kaupan liikevaihdon kasvusta ne keräsivät 0,4 miljardia euroa.

Tukkukauppa keräsi kaupan liikevaihdosta 57, vähittäiskauppa 29, autokauppa 13 prosenttia ja agentuuritoiminnasta tuli yksi prosentti. Näiden kaupan päätoimialojen liikevaihto kasvoi sekä tukku- että vähittäiskaupassa, mutta autokaupassa se sen sijaan heikkeni.

Myyntikate oli kaupassa ainoa tuloslaskelman välitulos joka koheni. Se kipusi 27,6 miljardiin euroon. Myyntikateprosentti sen sijaan putosi lähes prosenttiyksikön ja oli 21 prosenttia liikevaihdosta. Pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen jäi 0,6 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin, käyttökatteen ollessa 4,1 miljardia euroa. Tilannetta helpotti kuitenkin se, että rahoitus- ja satunnaiset tuotot kasvoivat rahoitus- ja satunnaisia kuluja voimakkaammin. Myös maksettujen tuloverojen määrä pieneni vuotta aiemmasta. Kaupan toiminta tuotti voittoa 2,8 miljardia euroa eli 2,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.Myös kaupan pk-yritysten kannattavuus heikkeni hieman.

Pk-yritykset, jotka keräsivät 51 prosenttia sekä kaupan myyntikatteesta että tilikauden tuloksesta, saivat myyntikatetta edellisvuoden tapaan 14 miljardia euroa. Varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäi pk-yrityksille muiden kulujen kattamiseen 1,9 miljardia euroa, käyttökatteen ollessa 4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulos oli 3,1 prosenttia tuotoista.

Kaupan päätoimialoista liikevaihto kasvoi edellisvuosien tapaan eniten tukkukaupassa (pl. agentuuritoiminta), jossa vuosimuutos oli 5,7 miljardia euroa. Liikevaihdoksi siellä kirjattiin 75,1 miljardia euroa. Kustannusten kasvu kuitenkin heikensi tukkukaupan kannattavuutta, sillä kaikki tuloslaskelman välitulokset ja lasketut kannattavuuden tunnusluvut olivat edellisvuotista heikompia. Aine- ja tarvikekäyttö lohkaisi tuotoista 63,2 miljardia, jolloin myyntikatteeksi jäi 11,9 miljardia euroa eli 15,9 prosenttia liikevaihdosta. Tukkukaupan voitto 1,6 miljardia euroa oli 2,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.Autokaupan liikevaihto heikkeni 0,9 miljardilla ja oli 16,9 miljardia euroa. Sen sijaan myyntikate vahvistui 1,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 20 prosenttia liikevaihdosta.

Muut lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät hieman vuotta aiemmasta. Tilikauden tulosta autokaupalle jäi 0,3 miljardia euroa, mikä oli 2 prosenttia tuotoista.Vähittäiskaupan liikevaihto kipusi 38,4 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1,5 miljardia euroa. Myyntikate, 11,5 miljardia euroa, oli 29,8 prosenttia liikevaihdosta. Vähittäiskaupan toiminta tuotti voittoa 0,8 miljardia euroa eli 2,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kaupan taseen loppusumma nousi 63,8 miljardiin euroon. Omavaraisuusaste oli 42,3 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteutettuna liikevaihtoon 28 prosenttia.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.

Lisätietoja ja asiaan liittyät graafit: http://tilastokeskus.fi/til/katipa/2012/katipa_2012_2013-09-19_tie_001_fi.html

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu