Skip to content

Kaupan liittoa ei kilpailukykysopimus kiinnosta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN esitti työnantajalle neuvotteluja aloitettaviksi kilpailukykysopimuksen soveltamisesta alan ylempiin toimihenkilöihin. Kaupan liitto tarjosi jälleen alan asiantuntijoille kylmää kyytiä kieltäytymällä neuvotteluista.

– On järkyttävää, että kerta toisensa jälkeen työnantajaliitto viittaa kintaalla kokonaiselle 30 000 asiantuntijan henkilöstöryhmälle, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula. – Aiempiakaan keskusjärjestöjen solmimia sopimuksia ei ole sovellettu valtaosaan alan ylempiä toimihenkilöitä ja työehtosopimuksen puuttuessa valtaosa on jäänyt ilman yleiskorotuksia jo useita vuosia, Rantamaula huomauttaa.

YTN tavoittelee alan ylemmille toimihenkilöille omaa, ajanmukaista työehtosopimusta, mikä toisi yhteiset pelisäännöt niin työaikoihin kuin palkka-asioihin. Työehtosopimus antaisi raamit myös paikalliselle sopimiselle, jota työnantajaliitto sanoo haluavansa lisätä. Parasta nähtävästi kuitenkin olisi, ettei alalla olisi muuta kuin yksilöllistä sopimista.

– Työehtosopimuksen puute näkyy esimerkiksi ylitöissä; alan ylemmät toimihenkilöt tekevät vuositasolla keskimäärin 218 tuntia ylitöitä korvauksetta, Rantamaula huomauttaa. – Tämä vääristää myös alan kilpailutilannetta, kun vastuulliset yritykset korvaavat ylityöt asiantuntijoille ja toiset eivät niin tee. Työehtosopimus toisi myös kaupan alan yritykset samalle viivalle työehtojen osalta, muistuttaa Rantamaula.

Talous- ja työllisyystilanteen kohentamiseksi neuvotellaan parhaillaan kilpailukykysopimuksen soveltamisesta eri toimialoilla, mutta Kaupan liitto ei siihen osoita minkäänlaista halukkuutta alan ylempien toimihenkilöiden liittämisestä siihen.

– Tilanne on kestämätön. Työnantaja on koko ajan peräänkuuluttanut neuvotteluteitse tapahtuvaa sopimista, mutta näköjään Suomessa sopimuksia ei synny kuin työtaisteluiden kautta, arvioi Rantamaula. – Teemme Suomen talouden kannalta yhteisiä kollektiivisia sopimuksia, joihin kaikki osallistuvat, kaupan alaa lukuun ottamatta, Rantamaula toteaa.

Lisätiedot:
Ville-Veikko Rantamaula, kaupan alan projektin vetäjäp. 040 832 6682

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu