Skip to content

Kauppi: Nokian irtisanomiset käännettävä mahdollisuudeksi työnsä menettäville


Nokian irtisanomat asiantuntijat voivat parhaimmillaan tarjota
kaivattuja lisäresursseja ja osaamishyppäyksen niille yrityksille, jotka
potevat nyt pulaa ICT-alan osaajista. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan
kohtaamista voidaan vauhdittaa eri toimijoiden yhteistyöllä, sanoo YTN:n
puheenjohtaja Heikki Kauppi.

– 
Nokian päätös irtisanoa yt-neuvottelujen tuloksena 1032 henkilöä on iso
leikkaus Nokian henkilöstöstä Suomessa ja todella valitettavaa
irtisanottavien kannalta, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n
puheenjohtaja Heikki Kauppi.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että ne
ehdotukset, joita YTN teki työpaikkansa menettävien tukemisesta
yt-neuvottelujen alkaessa, on saanut vastakaikua ja irtisanottaville
tarjotaan tukea sekä uudelleen työllistymistä edistävillä toimilla että
taloudellisilla tukipaketeilla.

– Toisaalta ICT-alalla on edelleen kysyntää asiantuntijoille niin Suomessa kuin ulkomaillakin, Kauppi toteaa.

Nokialta
nyt vähennettävillä on keskimäärin yli 15 vuoden laaja-alainen
asiantuntijaura, johon mahtuu monella ohjelmistosuunnittelua,
projektinhallintaa, linjaesimiestehtäviä ja tuotehallinnan tehtäviä.

Kauppi
arvelee, että Nokian irtisanomat asiantuntijat voivat parhaimmillaan
tarjota kaivattuja lisäresursseja ja osaamishyppäyksen niille uusille
ICT-alan yrityksille, jotka potevat nyt työvoimapulaa. Myös perinteinen
teollisuus, joka on astumassa IoT eli esineiden internet -aikaan, voi
hyötyä tästä osaamisesta.

Osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista voidaan vauhdittaa yhteistyöllä


Nokian, TE-toimiston, ELY-keskusten, korkeakoulujen, kuntien ja muiden
alueellisten toimijoiden yhteistyö on tässä kullan arvoista, jotta tieto
kulkee, osaamisen kysyntä ja tarjonta saadaan kohtamaan, tarvittavat
lisäkoulutukset nopeasti käyntiin ja resurssit tehokkaaseen käyttöön.
Oulussa tästä jo hyviä kokemuksia, josta muutkin voivat ottaa oppia.


Viranomaisten kannattaa käyttää hyödykseen myös ammattiliittojen
asiantuntemus, sillä ainakin ylempien toimihenkilöiden omat liitot
tarjoavat jäsenilleen työllistymistä ja uraa tukevia palveluja ja ovat
hyvin perillä jäsentensä tilanteesta.

– Liitot ovat olleet
aloitteellisia myös siinä, että valtio hakee EU:n
globalisaatiorahastolta tukea suurten irtisanomisten koettelemille
alueille, Kauppi huomauttaa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu