Skip to content

Kemian ala kurkottaa Euroopan työelämän huipulle

Julkaistu

Kategoriat

Kemianteollisuus on kansallisen Työelämä 2020 -hankkeen kumppanina mukana viemässä suomalaista työhyvinvointia Euroopan huipulle. Kansallisen Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavien kuuden vuoden aikana. Lähtökohtana on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat.

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke Hyvää huomenta – Hyvää huomista etenee määrätietoisesti kohti vuotta 2020. Silloin kemianteollisuus haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala.

Yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi on tehty pitkäjänteisesti. Kaikkien työmarkkinaosapuolten yhteisen Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistettiin jo maaliskuussa 2011. Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastuvuutta ja lisätä tuottavuutta.

Työyhteisötaidot ja johtaminen keskiössä

Vuosina 2014 – 2016 kemian alalla paneudutaan työyhteisötaitojen ja johtamisen kehittämiseen ja toimivien työyhteisötaitojen rakentamiseen yrityksissä. Asiasta sovittiin syksyn 2013 työehtosopimusneuvotteluissa.

Työhyvinvoinnin kehittäminen yrityksissä vaatii jatkuvaa, pitkäjänteistä työtä.  Uudella teemalla jatkuvan yhteistyön tavoitteena on kehittää Hyvää huomenta – Hyvää huomista -yhteistyön aiemmissa vaiheissa tunnistettuja hyvän johtamisen ja toimivien työyhteisötaitojen tunnusmerkkejä. Näitä ovat muun muassa hyvinvointia tukeva esimiestyö, työpaikkojen turvallisuus ja joustavuus.

Tulevan runsaan kahden vuoden aikana yrityksille tarjotaan työkaluja ja mittareita työyhteisöjen kehittämiseen. Kehittämistyö käynnistetään marraskuussa järjestettävässä Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen -seminaarissa, johon kutsutaan alan yritysten ja kaikkien henkilöstöryhmien edustajat.

Tiiviillä yhteistyöllä kohti työhyvinvoinnin huippua

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet tekevät monipuolista yhteistyötä työelämän kehittämiseksi.  Yhteistyössä mukana ovat työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry sekä palkansaajajärjestöt TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.  Hankkeen toteutusta ohjaa mukana olevien järjestöjen edustajista koottu projektiryhmä.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista -yhteistyössä myös verkostoidutaan muiden työhyvinvoinnin kehittäjien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Työturvallisuuskeskus ja Tekes. Kansallisen Työelämä 2020 -hankkeen kumppanina kemianteollisuus on mukana viemässä suomalaista työhyvinvointia Euroopan huipulle.  

Lisätietoja asiamies Seppo Järvenpää, puh. 040 514 2601.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu